Permanente bewegwijzering

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om op openbaar domein* permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor de gemeentewegen is het lokaal bestuur bevoegd, voor de gewestwegen is dat het Agentschap Wegen en Verkeer.

* Gaat het om privédomein, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag voor permanente bewegwijzering dien je bij het lokaal bestuur in via het onderstaande digitale formulier. Jouw aanvraag wordt vervolgens ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Gaat het om verkeersborden die langs een gewestweg geplaatst worden, dan bezorgt het lokaal bestuur de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV jouw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Kostprijs

  • Voor de gemeentewegen staat de aanvrager in voor het laten maken van de bewegwijzeringsborden (conform de geldende regelgeving). De aanvrager draagt zelf de kosten voor die aanmaak en voor de daaropvolgende plaatsing door team Uitvoering (volgens het geldende uurtarief en de geldende verplaatsingskosten).
  • Voor de gewestwegen staat het Agentschap Wegen en Verkeer in voor de aanmaak en plaatsing van de bewegwijzeringsborden en draagt het AWV de kosten daarvan.

Meer info

Deel deze pagina