Patrimoniumstudie

Het lokaal bestuur liet een patrimoniumstudie uitvoeren voor haar gebouwen in het centrum van Kampenhout. Deze studie kadert in het nieuwe organogram van het lokaal bestuur en de geplande verhuis naar het Kasteel Van Bellinghen. De gemeente- en OCMW-raad van 3 juni 2021 keurde deze patrimoniumstudie goed.

Aanleiding

Eerder al, in oktober 2019, keurde de gemeenteraad de aankoop van het Kasteel Van Bellinghen goed. Voor dit gebouw moest dus een programma worden opgemaakt. Ook ter gelegenheid van de integratie van gemeente- en OCMW-diensten en het bijhorende nieuwe organogram was een patrimoniumstudie noodzakelijk. Op die manier kregen we een goed overzicht over welke oppervlaktes het lokaal bestuur bezit en over hoe departementen/afdelingen op dit moment in de gebouwen werken. Dit helpt ons om de nieuw samengestelde teams in de toekomst in de juiste gebouwen te plaatsen voor een vlotte dienstverlening.

Twee pijlers

Het toekomstige gebruik van onze gebouwen steunt op twee pijlers. Enerzijds gebruiken we de gebouwen zoals ze ontworpen zijn. De gemeente bezit zoveel uniek historisch erfgoed en deze gebouwen zijn vanzelf al uitzonderlijk mooi. We restaureren en behouden ze zoveel mogelijk zoals ze zijn.

Dit resulteert in minder ingrijpende investeringen en een verhoging van de kwaliteit van het patrimonium. We willen ons patrimonium op een kwaliteitsvolle manier inzetten en het een versterkende rol geven in de verdere ontwikkeling van een levendig dorpscentrum, waarbij ook burgerparticipatie (project ‘Kleur mee de toekomst’) een rol zal spelen.

Anderzijds plaatsen we onze diensten in de meest geschikte gebouwen voor hun functie. Clusters van samenwerkende diensten groeperen we op grotere oppervlakten. Diensten met intensief contact met de burger werken in toegankelijke ruimtes, loketfuncties leggen we op het gelijkvloers. We verbouwen zo weinig mogelijk. We geven eerder de voorkeur aan meubilair op maat. Zo kunnen we ons erfgoed op een goede manier zo veel mogelijk delen met onze inwoners.

Bij de uitwerking houden we ten slotte ook rekening met ‘het nieuwe werken’ en zetten we in op digitaliseren en archiveren.

Gebouwencharter

Voor elk gebouw stelden we een gebouwencharter op, waarin we op basis van de twee pijlers een programma bepaalden. Hierin leggen we vast welke diensten we in welk gebouw zullen huisvesten en welke ingrepen hiervoor nodig zijn. Er is sprake van twee grote clusters van gebouwen.

Enerzijds is er de cluster met het Godshuis, De Krop, wzc Molenstee en Villa Lucie in de omgeving van het Gemeenteplein. Anderzijds de cluster van de Grote Pastorij en het Kasteel Van Bellinghen vlakbij het huidige gemeentehuis. De gebouwen binnen deze clusters brengen we met elkaar in verbinding door nieuwe paden voor voetgangers en fietsers, publieke tuinen en parken, en goed gekozen toegangen en doorgangen aan te leggen.

Onze gebouwen en hun functie

We gaven al een opsomming van de verschillende gebouwen, maar wat is nu hun toekomstige functie?

Het Godshuis (nieuwe naam voor het OCMW-gebouw) wordt de uitvalsbasis van het facilitair team en de teams sociale zaken en vrije tijd. Verder huisvest dit gebouw het ontmoetingscentrum, het Mamadepot, de consultatie Kind en Gezin en de ontvangstruimtes voor sociale zaken. De Glazen Zaal en de raadzaal blijven behouden.

Aan Woonzorgcentrum Molenstee verandert er weinig. Alleen het gedeelde onthaal met sociale zaken verdwijnt.

De Krop vormt het culturele hart van onze gemeente. Naast het nieuwe Witloofmuseum en het Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM) vindt u hier een cultuurbelevingscentrum. Er zijn ook flexwerkplekken voorzien voor medewerkers van team vrije tijd.

In Villa Lucie komt het toeristisch onthaal van de gemeente. De kantoren verdwijnen, de trouwzaal met receptieruimte blijft behouden. Nieuw zijn tentoonstellingsruimtes en vergaderzalen voor verenigingen. Villa Lucie wordt dus een gebouw van en voor de burger. De uitwerking daarvan nemen we mee op in het participatietraject ‘Kleur mee de toekomst’.

In de Grote Pastorij zullen team omgeving en team infrastructuur een plaatsje krijgen. Er komt een uitbreiding met een glazen tuinkamer voor het schepencollege of voor andere vergaderingen.

Het Kasteel Van Bellinghen vormt het nieuwe administratieve centrum van het lokaal bestuur, waar we onze inwoners zullen ontvangen en bedienen. Naast een wachtruimte en onthaal, bevinden zich hier ook de loketten van burgerlijke stand en bevolking. Ook de teams operationele zaken, personeelszaken, financiële zaken en het strategisch team nemen hun intrek in het kasteel. We voorzien daarnaast ruimte voor vergaderzalen, een refter, flexwerkplekken en een archief. Ten slotte verhuist ook de politie naar het Kasteel Van Bellinghen.

Participatie via 'Kleur mee de toekomst’

Nu we een beeld hebben van ons eigen patrimonium, integreren we dit mee in het participatieproject ‘Kleur mee de toekomst’. In een eerste fase verzamelden we al ideeën van onze inwoners voor een toekomstig beleidsplan. Die ideeën zijn ondertussen verwerkt en hebben geleid tot een voorstel van masterplan waarmee we binnenkort terug naar onze inwoners stappen om feedback op onze voorstellen te vragen.

Daarnaast willen we in dat kader ruimte bieden aan burgers en verenigingen om activiteiten te organiseren of initiatieven te lanceren in het centrum van Kampenhout. Hierbij kunnen ze ook rekenen op de inzet van ons gemeentelijk patrimonium.

Deel deze pagina