Participatiemoment op 7 mei 2019 tijdens de publieke raadpleging van het RUP 'Pardon'

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2019 11.10 u.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kampenhout organiseert een publieke raadpleging omtrent de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Pardon’.

Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor de site ‘Pardon’ te Kampenhout. In de startnota worden onder meer de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan en de mogelijke milieueffecten beschreven.

De startnota en de procesnota zijn voor iedereen ter inzage van maandag 22 april 2019 tot en met 20 juni 2019 op de gemeentelijke website en op de dienst omgeving in het gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout (tijdens de openingsuren).

Er wordt een participatiemoment georganiseerd op 7 mei 2019 om 20 uur in de Glazen Zaal (Dorpstraat 9 te Kampenhout).

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de startnota en procesnota, kan u deze bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging. Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail op stedenbouw@kampenhout.be tot uiterlijk 20 juni 2019.