Participatieavond Haachtsesteenweg: Een terugblik

Gepubliceerd op vrijdag 7 februari 2020 10.02 u.
Naar aanleiding van de vele verkeersongevallen met lichamelijk letsel op de Haachtsesteenweg (N21) stelden we na overleg met buurgemeente Steenokkerzeel, politiezone Kastze, wegbeheerder AWV (Agentschap wegen en verkeer) en De Lijn een stappenplan op om de verkeersveiligheid op de N21 te verbeteren.

Op donderdag 30 januari 2020 organiseerde het gemeentebestuur van Kampenhout een participatieavond waarbij alle inwoners vooraf via de website voorstellen en suggesties aan het bestuur konden overmaken.

Het bestuur heeft meer dan 60 constructieve voorstellen en vragen ontvangen. Tijdens de participatieavond, waar meer dan 100 geïnteresseerde burgers aanwezig waren, werden vooral de meest terugkomende opmerkingen besproken. De ongevallencijfers (met lichamelijk letsel) tonen ook duidelijk aan dat de verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg een ernstig probleem is (zie grafiek hieronder). Meer en meer verkeer, meer en meer fietsers (wat we zeker willen aanmoedigen) veroorzaken dan ook meer en meer conflicten tussen de verschillende weggebruikers.

Enkele voorbeelden van meest terugkomende meldingen die we mochten ontvangen en die tijdens deze participatieavond uitvoerig aan bod kwamen zijn:

 • gevaarlijke verkeerssituaties aan verschillende kruispunten zoals ter hoogte van de Bulsomstraat, Bergstraat, …
 • éénrichtingsverkeer en snelheid op de fietspaden
 • gevaarlijke voetgangersoversteekplaatsen
 • busbanen
 • onvoldoende straatverlichting
 • overdreven en onaangepaste snelheid

Alle opmerkingen, vragen en voorstellen zullen we bespreken tijdens een volgend overleg met de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant, die beheerder is van de Haachtsesteenweg. Een aantal punten kunnen snel opgelost worden, maar andere vergen meer tijd en geld. Het gemeentebestuur heeft beslist om zelf al een aantal initiatieven te nemen:

 • Plaatsen van extra straatverlichting aan de donkere kruispunten.
 • Plaatsen van een oplichtend bord met drukknop aan de voetgangersoversteken. Zo wordt het duidelijker voor automobilisten dat iemand wenst over te steken. Dit is vooral zeer nuttig als het donker en/of regenachtig weer is.
 • Met wegmarkeringen wordt op het fietspad de rijrichting voor fietsers extra benadrukt.
 • Samen met politiezone KASTZE en de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant onderzoeken we of we op het smalle drukke fietspad een snelheidsbeperking tot 30 km/uur kunnen invoeren. Momenteel laat de wegcode dit nog niet toe.
 • De afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant zal de invoegstrook voor lijnbussen richting Kampenhout-Sas ter hoogte van de wijk de Hutte/Citroën garage aanpassen zodat de lijnbussen vroeger kunnen invoegen en er meer ruimte vrijkomt voor de voetgangers aan de voetgangersoversteek.
 • Op vraag van de gemeente zal de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant de voetgangers- en fietsersverkeerslichten ter hoogte van de kruispunten met de Zeypestraat en de Van Bellinghenlaan aanpassen. Fietsers en voetgangers krijgen hierdoor steeds gelijktijdig groen licht. Momenteel is dit zeer onduidelijk voor zowel automobilisten als voor fietsers en voetgangers, wat conflicten en gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 • De Lijn zal op vraag van de gemeente een interne nota verspreiden met de vraag aan de chauffeurs om tijdens de spits en de file hun snelheid aan te passen en te beperken tot 50 km/uur.
 • De verlichting in de bushaltes op de Haachtsesteenweg en aan Kampenhout-Sas werden door de gemeente hersteld.
 • Op vraag van de gemeente plaatste de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant op de brug van Kampenhout-Sas twee nieuwe verlichtingspalen, wat ook voor een beter zicht zorgt op de fietspaden langs de brug.
 • De gemeente wenst een snelheidsbeperking in te voeren tot 50 km/uur op het deel van de Haachtsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Stationsstraat. Dit zal samen met de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant verder uitgewerkt worden en komt de veiligheid van onze schoolgaande kinderen ten goede.

We willen iedereen bedanken die vragen, opmerkingen en voorstellen heeft ingediend. Deze waren stuk voor stuk zeer bruikbaar en constructief. Ze zullen mee als basis dienen om de verkeersveiligheid op onze gewestwegen te verbeteren.