Overlijden in het buitenland

Als een Belg in het buitenland overlijdt dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

  • de lokale overheid
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat.

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

U laat de buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen in de gemeente.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het overschrijven van een akte niet. 

Erkennen van de overlijdensakte

Om een buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België.

Een buitenlandse overlijdensakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten na legalisatie door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands (met bijkomende legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg).
  • De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Overschrijven van de overlijdensakte

U mag de akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Kostprijs

Gratis