Openbare onderzoeken - Zitting van 24 januari 2019