Openbaar onderzoek: Beleidskader trage wegen

Gepubliceerd op vrijdag 16 juli 2021 8.48 u.
Het lokaal bestuur werkt aan de opmaak van een tragewegenplan. Hiervoor is een beleidskader nodig dat regelt wanneer we een weg mogen afschaffen of verleggen.

Op dit moment loopt er tot en met 30 september 2021 een openbaar onderzoek voor het voorstel van dit beleidskader (zie bijlage hieronder). Je kan bezwaren en opmerkingen indienen door een mail te sturen naar tragewegen@kampenhout.be of per brief gericht aan lokaal bestuur Kampenhout - dienst mobiliteit, adres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout.