Openbaar onderzoek: voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023 11.07 u.
Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien.

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil die gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 14 juli 2023 duidde de Vlaamse Regering een tweede reeks van 21 watergevoelige openruimtegebieden voorlopig aan. Van 12 september t.e.m. 10 november 2023 vindt daarover een openbaar onderzoek plaats. Meer informatie kan je vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Op drie locaties vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 tot 19 uur:

 • op donderdag 21 september in het Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6, 3000 Leuven;
 • op donderdag 28 september in het cultureel centrum Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg;
 • op maandag 2 oktober in het August De Boeckhuis, Reedijk 1, 1785 Merchtem.

Inschrijven kan via www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

21 watergevoelige openruimtegebieden in de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant

Op 14 juli 2023 heeft de Vlaamse Regering volgende gebieden voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden op het grondgebied van Aarschot, Affligem, Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Kampenhout, Laakdal, Landen, Merchtem, Putte, Puurs-Sint-Amands en Zemst:

 1. 'Meertselstraat’ in Aarschot
 2. ‘Wolfsdonk' in Aarschot
 3. ‘Spinnewiel’ in Affligem
 4. ‘Rashoeve’ in Heist-Op-Den-Berg
 5. ‘Putte Beemden (Schriek)’ in Heist-Op-Den-Berg
 6. ‘Langdonken’ in Herselt
 7. ‘Varenwinkel’ in Herselt
 8. ‘Varenwinkel’ in Herselt
 9. ‘Grote Waterstraat - Waterkrekel’ in Hulshout
 10. ‘Langendonk’ in Kampenhout
 11. ‘De Roost’ in Laakdal
 12. 'Dormaalbeek Walsbets’ in Landen
 13. ‘Merchtem Kom’ in Merchtem
 14. ‘Merchtem Schoolomgeving’ in Merchtem
 15. ‘Neerhoeve’ in Putte
 16. ‘Weines Putte’ in Putte
 17. ‘Hof ter Bollen’ in Puurs-Sint-Amands
 18. ‘Hof ter Bollen - bis’ in Puurs-Sint-Amands
 19. ‘Kanadabos’ in Puurs-Sint-Amands
 20. ‘Winkelveld’ in Puurs-Sint-Amands
 21. 'Zenne Afleiding’ in Zemst

Openbaar onderzoek

Over die voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 12 september tot en met 10 november 2023 ligt de voorlopige aanduiding met de bijbehorende bijlagen: het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER, ter inzage:

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO. Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Heb je opmerkingen?

Inspraakreacties kan je op volgende manieren indienen tot en met vrijdag 10 november 2023:

 • analoog bij de CIW (Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst);
 • via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek;
 • tegen ontvangstbewijs bij de betrokken lokale besturen. Als inwoner van Kampenhout doe je dat aan het onthaal in het gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) tijdens de openingsuren.

Meer info: www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek