Openbaar onderzoek: voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hellebos

Gepubliceerd op vrijdag 8 september 2023 16.44 u.
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Hellebos’.

Het doel van het RUP is om de bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor het voormalige militair domein in Kampenhout.

Het openbaar onderzoek loopt van 11 september 2023 tot en met 9 november 2023. Tijdens het openbaar onderzoek kan je de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk RUP inkijken (zie bijlagen onderaan deze pagina) of je komt op afspraak tijdens de openingsuren bij team Omgeving van het lokaal bestuur (Grote pastorie - Gemeentehuisstraat 9, 1910 Kampenhout) langs.

Een afspraak maak je via stedenbouw@kampenhout.be of 016 65 99 99.

Heb je bezwaren of opmerkingen?

Bezorg ze ten laatste op 9 november 2023:

  1. via e-mail: stedenbouw@kampenhout.be;
  2. via een aangetekende brief gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout;
  3. door persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout.