Ontmoetingsruimte pastorij Buken

De pastorij van Buken beschikt over een ontmoetingsruimte voor kleine privéfeestjes of vergaderingen.

Waar

Bukenstraat 22

Voor wie ?

De activiteiten die hiervoor in aanmerking komen zijn socio-culturele, ontspannende en vormende activiteiten, georganiseerd door erkende Kampenhoutse verenigingen en parochiale verenigingen (zoals kerkkoren, parochieploegen, kerkraden en catechesegroepen).

Ook privéaangelegenheden kunnen hier plaatsvinden zoals koffietafels, babyborrels, …
Fuiven of bals zijn nooit toegelaten.

Kostprijs

De tarieven vindt u terug in het “tariefreglement Lokalen Jeugddienst,
Gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg)”.
Parochiale verenigingen (zoals kerkkoren, parochieploegen, kerkraden en catechesegroepen) moeten geen vergoeding betalen.