Ontlenen, verlengen en inleveren met de zelfbedieningbalie

Ontleen, verleng of lever zelf uw boeken en andere materialen in. 

Ontlenen

Om een werk te ontlenen, gaat u naar de zelfbedieningsbalie. Een aanraakscherm geeft u de nodige instructies. 

U start steeds met het scannen van uw lenerskaart of het inlezen van uw elektronische identiteitskaart. Daarna plaatst u de te ontlenen materialen op het gemarkeerde vak.

U beëindigt de ontlening door op het aanraakscherm op de knop "einde" te drukken. U ontvangt een ticket met de gegevens van uw ontlening en de inleverdatum.

 

Inleveren

Tijdens de openingsuren maakt u in de bibliotheek gebruik van de intelligente inleverkast.

Het volstaat om de materialen in de rode kast te plaatsen. Op een beeldscherm volgt u de instructies.

 

Als de bib gesloten is, levert u de materialen in via de intelligente inleverbus aan de ingang van het gebouw.

 

Verlengen

Wie een werk wil verlengen, levert het eerst in en ontleent het daarna opnieuw. Een werk dat gereserveerd werd door iemand anders, kan niet worden verlengd.