Ontlenen, verlengen en inleveren met de zelfbedieningbalie

Ontleen, verleng of lever zelf uw boeken en andere materialen in. 

Ontlenen

Om een werk te ontlenen, gaat u naar de zelfbedieningsbalie. Een aanraakscherm geeft u de nodige instructies. 

U start steeds met het scannen van uw lenerskaart of het inlezen van uw elektronische identiteitskaart. Daarna plaatst u de te ontlenen materialen op het gemarkeerde vak.

U beëindigt de ontlening door op het aanraakscherm op de knop 'einde' te drukken. U ontvangt een ticket met de gegevens van uw ontlening en de inleverdatum.

 

Inleveren

Tijdens de openingsuren maakt u in de bibliotheek gebruik van de intelligente inleverkast. Het volstaat om de materialen in de rode kast te plaatsen. Op een beeldscherm volgt u de instructies.

 

Als de bib gesloten is levert u de materialen in via de intelligente inleverbus aan de ingang van het gebouw. Vertelplaten en e-readers dienen echter aan de balie te worden ingeleverd.

Verlengen

Wie zijn uitgeleende materialen langer wil uitlenen, kan dit doen via het aanraakscherm van de uitleenpc’s. Een nieuwe uitleentermijn van 28 dagen kan pas worden toegekend op voorwaarde dat het materiaal niet door een andere lezer werd gereserveerd.