Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Wanneer we spreken over het verkopen van producten of diensten met een occasioneel en niet-commercieel karakter, denken we in hoofdzaak aan verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de stickerverkoop van het Rode Kruis op de openbare weg of de voetbalvereniging die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van hun eigen kas. 
 
Maar toch is er één groot verschil tussen beide voorbeelden. Het Rode Kruis moet voor de stickerverkoop geen aanvraag indienen (maar moet de verkoop wel melden), de voetbalvereniging voor hun wafelverkoop wel. 

Voorwaarden

 • De verkoop is occasioneel.
 • De verkoop heeft een niet-commercieel karakter: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten. 
 • De verkoop gaat uit van een vereniging/instelling.

Procedure

Afhankelijk van het soort vereniging/instelling geldt volgende procedure:

De verkoop beperkt zich tot grondgebied Kampenhout:

 • U vult het online formulier 'Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter' in.
 • U ontvangt van ons een toelating voor het uitoefenen van de occasionele verkoop.
 • U bezorgt ons, ten laatste 30 dagen na de geldigheidsdatum van uw toelatingsbewijs, een bewijs van de bestemming van de fondsen. Dit bewijs mag summier zijn en zich beperken tot:
  • de melding van de opbrengst van de verkoop;
  • het doel waarvoor de opbrengst aangewend werd of zal worden.

De verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente:

 • Wanneer uw actie zich uitstrekt over meerdere gemeentes en u van een gemeente een bijkomende toelating nodig hebt (bij gebruik van openbaar domein), dan doet u een aanvraag bij de verschillende gemeentes waar u uw actie houdt. U hebt sowieso de toestemming nodig van de betreffende gemeentes, wanneer u bijvoorbeeld met uw actie een deel van de openbare weg inneemt. Alleen bij een actie over verschillende gemeentes heen zonder bijkomende toelating van een gemeente kan u uw vergunning bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be waarin u meldt wie u bent, wat u gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. Dit is ook kosteloos en u ontvangt dan een vergunning die u kan tonen als men er naar vraagt.
 • Meer info vindt u HIER.

Uitzonderingen

U hoeft geen aanvraag in te dienen als uw vereniging/instelling van openbaar nut of instelling erkend is door de Minister van Financiën.

Deel deze pagina