Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Wanneer we spreken over het verkopen van producten of diensten met een occasioneel en niet-commercieel karakter, denken we in hoofdzaak aan verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de stickerverkoop van het Rode Kruis op de openbare weg of de voetbalvereniging die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van hun eigen kas. 

De occasionele verkopen voor een niet-commercieel doel zijn niet onderworpen aan de wet op ambulante activiteiten. Deze verkopen voldoen wel aan de definitie ambulante activiteit maar zijn door hun specifieke aard niet onderworpen aan de voorwaarden en verplichtingen van de wet. Het lokaal bestuur bepaalt onder welke voorwaarden deze ambulante activiteiten mogelijk zijn.

Voorwaarden

Onder producten of diensten met een niet-commercieel karakter verstaan we:

  • De occasionele verkoop van producten of diensten met het oog op een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel;
  • De occasionele verkoop van producten of diensten met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten;
  • De occasionele verkoop van producten of diensten die plaatsvindt bij een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.

Procedure

Je vraagt voorafgaand een toelating aan het lokaal bestuur via het online aanvraagformulier. De aanvraag is gratis.

De aanvraag omvat:

  • de verantwoordelijke van de actie (contactgegevens);
  • het doel van de actie;
  • de plaats of plaatsen van de actie;
  • de periode(s) van de verkoop;
  • de te koop aangeboden producten of diensten.

Vraag toelating aan

Identificatievereiste

Tijdens de verkoop, de te koop aanbieding of de uitstalling met het oog op de verkoop van producten en/of diensten voor een niet-commercieel doel, zoals vermeld onder de voorwaarden, ben je als verkoper altijd herkenbaar via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de actie te identificeren.

Bewijs bestemming fondsen

De verantwoordelijke van de verkoop overhandigt binnen de 30 dagen na de verkoop het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren. Dat bewijs stuur je per mail naar lokaleeconomie@kampenhout.be. Indien het lokaal bestuur het bewijs niet ontvangt, kunnen toekomstige acties van de verkoper geweigerd worden.

Weigering en intrekking toestemming

Het lokaal bestuur kan de toestemming weigeren of de actie verbieden als de doelstelling niet overeenkomt met de toegestane doelen of als de voorgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust. Of als er tijdens vorige acties nooit een bewijs van de bestemming van de fondsen werd doorgestuurd.

Deel deze pagina