Werken Grote Pastorie van start gegaan

Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021 14.53 u.
Op maandag 13 december 2021 startten de voorbereidingen voor de restauratie- en uitbreidingswerken aan de Grote Pastorie. Na de oplevering van De Krop in oktober 2021, vormen die werken een tweede grote luik in het patrimoniumplan dat we eerder vastlegden voor onze gebouwen in Kampenhout-Centrum.

De werken vatten nog dit jaar aan op vraag van de Vlaamse overheid. Daardoor ontvangt het lokaal bestuur subsidies voor de restauratie van het interieur. Als eerste gebeurt dan ook een onderzoek naar en demontage van interieurelementen die we wensen te bewaren.

Volgens de planning duren de werken één tot anderhalf jaar. Nadien wordt de Grote Pastorie de uitvalsbasis voor de teams Omgeving en Infrastructuur van het lokaal bestuur. De aanbouw van een nieuwe glazen tuinkamer creëert daarnaast de ideale plek voor vergaderingen van onder andere het college van burgemeester en schepenen.

Kwalitatieve gebouwen in levendige dorpskern

Met het patrimoniumplan willen we de kwaliteit van ons uniek historisch erfgoed verhogen, zodat we van daaruit een vlotte dienstverlening kunnen garanderen. Voor elk van onze gebouwen bepaalden we de functie ervan, welke clusters en teams van het lokaal bestuur er een plaatsje krijgen en welke werken nodig zijn. Bovendien is de opwaardering van ons patrimonium een belangrijke schakel in de versterking en verdere ontwikkeling van een levendige dorpskern.

In totaal omvat het patrimoniumplan drie grote ‘werven’: de Grote Pastorie, het Godshuis (het vroegere OCMW-gebouw) en het Kasteel Van Bellinghen. Voor het kasteel is het voorontwerp in opmaak, voor het Godshuis zoeken we binnenkort de ontwerper. De precieze planning is nog niet gekend, maar we voeren de drie projecten aansluitend en mogelijk zelfs overlappend uit.

Wil je meer informatie over de patrimoniumstudie? Surf dan naar www.kampenhout.be/patrimoniumstudie.