Uitnodiging voor bedrijven: neem deel aan de integrale klimaatscan

Gepubliceerd op woensdag 24 november 2021 11.18 u.
Bedrijven gelegen in de provincie Vlaams-Brabant kunnen een beroep doen op een kosteloze en uitgebreide klimaatscan voor hun bedrijfssites. Het doel is om, onder begeleiding van Quares Parkmanagement, de klimaattransitie van de bedrijfssites te versnellen.

Energie- en wateraudit

De klimaatscan houdt in dat er zowel op het vlak van energie als water een studie uitgevoerd wordt (door een onafhankelijk studiebureau) naar mogelijke opportuniteiten om het vastgoed duurzamer te maken. Dat gaat vaak hand in hand met een verlaging van de operationele kosten van het gebouw.

Vaak voorkomende optimalisaties bij kmo-gebouwen op het gebied van energie en water zijn:

  • mogelijkheden m.b.t. PV-installaties;
  • relighting en automatische sturing;
  • vernieuwing van de verwarminsinstallatie;
  • vernieuwing van of aanpassingen aan de koelingsinstallatie;
  • waterhergebruik;
  • onthardingstrajecten en meer biodiversiteit.

De deelnemende bedrijven ontvangen een rapport met de resultaten van de audit. Al die rapporten zullen ook gebundeld worden om de gemeenschappelijke opportuniteiten zichtbaar te maken en een collectieve aanbesteding te lanceren met het oog op een duurzame transitie van het bedrijfsvastgoed.

Investeringsmodellen worden pas na de klimaatscan opgestart en zijn zeker geen voorwaarde om aan de scan te kunnen deelnemen. Het kan echter wel een vervolg zijn op de ‘vaak zoveelste audit’ die je hebt laten uitvoeren. Hierdoor brengen we studie en realisatie dichter bij elkaar.

Vul de enquête in!

Is jouw bedrijf bereid om deze klimaatscan te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau? Vul dan de onderstaande enquête in en je wordt spoedig gecontacteerd voor een afspraak.

Ga naar enquête

Belangrijke noot: Deze klimaatscan gebeurt in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, die het mogelijk maakt om deze audit kosteloos uit te voeren. Er zijn 30 scans die tot deze uitnodiging tot deelname behoren: wie het eerst komt, zal het eerst geholpen worden.

Meer inlichtingen?

Meer informatie verkrijg je bij de volgende contactpersonen: