Herbekijk de infosessie rond zonnepanelen op wzc Molenstee en investeer mee!

Gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2021 9 u.
Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort zonnepanelen op woonzorgcentrum (wzc) Molenstee in Kampenhout. En het goede nieuws is dat ook jij mee kan investeren! Er wordt voor dit project 85.000 euro aan kapitaal opgehaald bij de burgers van Kampenhout.

Meer hernieuwbare energie in onze gemeente

Investeren in zonne-energie is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor jouw portemonnee! Echter, niet iedereen heeft zelf een (geschikt) dak ter beschikking waarop je zonnepanelen kan installeren. Daarom biedt de gemeente Kampenhout haar burgers nu de kans om mee te investeren in een project op het dak van het woonzorgcentrum. Zo kan ook jij helpen om meer hernieuwbare energie te genereren in onze gemeente.

De gemeente werkt hiervoor samen met burger-energiecoöperatie Noordlicht. Dat is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Zo wekken ze samen eigen geproduceerde propere energie op en dragen ze bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zullen de winsten uit de projecten ook terugvloeien naar de lokale economie. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van de winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Productie: jaarverbruik van 27 gezinnen

De installatie zal in een eerste fase 216 PV-panelen omvatten en heeft een vermogen van 116 kWp. Daarmee produceren we ruim 30 procent van het elektriciteitsverbruik, evenveel als het jaarverbruik van ongeveer 27 gezinnen. Bovendien vermijden we jaarlijks 25 ton CO2-uitstoot. De mogelijkheid bestaat om de installatie te verdubbelen in een volgende fase. De zonnestroom zal nog voor het begin van de zomer de werking van het woonzorgcentrum duurzaam ondersteunen.

Dit project kadert in de raamovereenkomst, uitgeschreven door intercommunale Haviland, om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke daken met stroomafname door de lokale overheid. Noordlicht neemt hiervoor de uitvoering op zich in de 12 gemeenten die deel uitmaken van haar werkingsgebied. Noordlicht zal gedurende twintig jaar zonnestroom leveren aan voorwaarden die een besparing opleveren voor de gemeente en een jaarlijks rendement voor alle coöperanten.

Praktisch

Via www.noordlicht.be kan je intekenen en een aandeel aankopen van de coöperatie. Een aandeel kost 250 euro en wordt geïnvesteerd in de installatie van de zonnepanelen op het wzc. Het rendement op jouw investering bedraagt maximaal 6%, maar is afhankelijk van wat alle projecten van de coöperatie samen zullen opleveren. Als coöperant bepaal je op de algemene vergadering van de coöperatie mee wat dat rendement zal zijn. Een burger-energiecoöperatie is immers een democratisch georganiseerde organisatie: elke coöperant heeft 1 stem in de algemene vergadering, ongeacht of die persoon 1 of meerdere aandelen heeft.

Op maandag 15 maart organiseerden we een online infomoment, waarop geïnteresseerde burgers alles te weten konden komen over de details van het project en over de werking van energiecoöperatie Noordlicht. Je kan deze infosessie hieronder herbekijken.

Meer info: www.noordlicht.be, info@noordlicht.be of neem contact op met de milieudienst.