UPDATE 05/11: Heraanleg rotondes Kampenhout-Sas

Gepubliceerd op donderdag 5 november 2020 13.05 u.
Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de heraanleg van de twee rotondes op de kruising van de Leuvensesteenweg (N26) en de Haachtsesteenweg (N21). Tijdens de eerste fase is de rotonde aan de kant van de voormalige witloofveiling aan de beurt (richting Leuven).

Aanleg zuidelijke rotonde (van 14 september tot eind 2020)

De werken aan beide rotondes verlopen niet gelijktijdig. Eerst wordt er aan de zuidelijke rotonde (aan de veiling, richting Leuven) gewerkt. Dit gebeurt in twee delen: vanaf 14 september tot begin november legt het AWV het zuidelijke deel van de rotonde aan.

Vanaf maandag 9 november tot het einde van 2020 starten volgens de huidige planning de werken aan het noordelijke deel van de rotonde. Dat betekent ook dat de verkeerssituatie lichtjes wijzigt (zie ook kaartje hieronder). Alle bewegingen blijven mogelijk, maar het verkeer wordt anders georganiseerd.

Hinder vanaf 9 november 2020

 • Het verkeer komende van Brussel (N21) wordt via een tijdelijke weg over de witloofsite geleid naar de N26. Daar maken automobilisten de keuze om linksaf te rijden richting Mechelen of rechtsaf richting Leuven. Zoals nu al het geval is.
 • Het verkeer komende van Leuven kan enkel rechtdoor rijden op de rotonde aan de witloofsite. Wie richting Brussel wil rijden, moet rechtdoor rijden tot aan de tweede rotonde om daar te keren en de bypass te nemen richting Brussel. 
 • In de volledige werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
 • Alle rijbewegingen blijven mogelijk, maar het verkeer moet over 1 i.p.v. 2 rijstroken. Dit zal voor vertragingen zorgen.
 • Het verkeer tussen Leuven en Mechelen maakt best gebruik van de E314, E40 en E19.
 • Om sluipverkeer tegen te gaan, is de Bosstraat afgesloten aan de aansluiting met de Leuvensesteenweg (N26). Wie in de Bosstraat moet zijn, volgt een omleiding via de Aarschotsebaan. Voor fietsers is er wel nog doorgang. Zij moeten oversteken over de N26, waar er een fietsomleiding is aangegeven.
 • Het fietspad langs de witloofsite en de tunnel onder de N21 worden afgesloten tijdens de werken. Er wordt een omleiding voorzien via de tunnel onder de N26.
 • Vanaf 9 november zal de noordelijke tak aan de carpoolparking afgesloten worden voor het verkeer. De bedrijven die hier liggen, blijven bereikbaar via de parallelweg van de Leuvensesteenweg.
 • Extra info over de actuele hinder, vind je op de projectpagina van Wegen en Verkeer

Busverkeer

Vanaf maandag 9 november geldt volgende regeling voor het busverkeer tijdens de werken aan Kampenhout-Sas.

 • Richting Haacht/Mechelen wordt de normale halte aan Kampenhout-Sas terug bediend door alle lijnen.
 • Richting Leuven/Brussel is er een nieuwe tijdelijke halte voorzien ter hoogte van de fietstunnel voor alle lijnen.

Meer informatie over de dienstregeling van De Lijn vind je op www.delijn.be/omleidingen.

Vanaf eind februari 2021: werken aan rotonde kant Mechelen

Tijdens de wintermaanden (eind december, januari en februari) zal er niet gewerkt worden. Vanaf eind februari (begin maart) 2021 starten de werken aan de noordelijke rotonde aan de kant van Mechelen. De zuidelijke rotonde (richting Leuven) is op dat moment dus afgewerkt. Ook hier verwachten we dat de werken drie maanden zullen duren (tot eind mei). Meer info volgt later.

Meten is weten

De gemeente bestelde ondertussen ook een meetcampagne waarbij het aantal voertuigen op de gewestwegen en op de gekende sluipwegen geteld zal worden. Deze telling gebeurt voor, tijdens en na de werken. We willen zo in kaart brengen hoeveel voertuigen afwijken van hun normale route tijdens de werken. Daarnaast kunnen we een vergelijking maken hoe voertuigen zich gedragen na de werken en kunnen we waar nodig inspelen op veranderende situaties door bv. camera's te plaatsen op onze eigen wegen.

Blijf op de hoogte!

Hou steeds onze website en onze facebookpagina in de gaten of abonneer je op onze digitale nieuwsbrief.

Op de projectpagina op de website van Wegen en Verkeer kan je meer uitgebreide informatie vinden over deze werken en kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief over deze werken. We raden iedereen aan om dit zeker te doen!

Rotondes met voorsorteerstroken

Kampenhout-Sas is het kruispunt tussen twee belangrijke gewestwegen: de N26 tussen Mechelen en Leuven en de N21 tussen Haacht en Brussel. Op deze kruising bevinden zich twee rotondes. Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren, plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de heraanleg van deze rotondes.

De twee rotondes worden omgevormd tot tweestrookse rotondes met voorsorteerstroken. Op zo'n rotonde kiezen bestuurders de juiste rijstrook voor ze de rotonde oprijden. Door het verkeer te organiseren voor de rotonde, kan het vlotter doorrijden en verkleint het risico op conflicten. Meer informatie over de situatie na de werken vind je HIER.