Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant (openbaar onderzoek)

Gepubliceerd op vrijdag 28 februari 2020 9.38 u.
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert van 2 maart tot en met 30 april 2020 een openbaar onderzoek om de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaams-Brabant vast te stellen. Het gaat om ruim 7.000 gebouwen en constructies, verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorgt u van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven tijdens de kantooruren (9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur):
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94, 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266. Beschikt u zelf niet over internet, dan kan u terecht bij de cultuurdienst van Kampenhout tijdens de kantooruren. Zij helpen u graag verder. Of dan kan u de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel (Havenlaan 88) kan u terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw (Diestsepoort 6 in Leuven) bent u welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.