Promaz helpt bij bodemverontreiniging door mazoutlek

Gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2024 10.01 u.
Vermoed je dat jouw bodem verontreinigd is door een lek in jouw mazouttank of -leiding? Dan staat Promaz paraat, het fonds dat je operationeel helpt om de bodemsanering uit te voeren, maar ook financieel tussenkomt, ook voor saneringen uit het verleden. Dat is een opluchting voor jou en het milieu!

Waarom Promaz?

De sanering van zo’n bodemverontreiniging kan een dure zaak zijn. Net daarom werd het Promaz-fonds opgericht. Het is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden en heeft als missie om dit type vervuiling te behandelen en de bodem te saneren.

Wie komt in aanmerking?

Elke eigenaar of eindgebruiker die een bodemvervuiling vaststelt die veroorzaakt wordt door een lek in een mazouttank of -leiding. Maar ook wie in het verleden de bodem al gesaneerd heeft in geval van zo’n mazoutlek, kan genieten van de financiële tussenkomst van het fonds of van de uitvoering van de nodige saneringswerken.

Promaz helpt

Promaz helpt bij gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten), maar ook bij niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels, …). Het kan gaan om mazouttanks die nog in gebruik zijn, maar ook om tanks die buiten gebruik gesteld zijn en die in het verleden een bodemverontreiniging veroorzaakt hebben.

Vat de koe bij de horens!

Opgelet: wie een aanvraag voor hulp en financiële tussenkomst wil doen, moet dat doen vóór 28 februari 2025 (binnen de 3 jaar na het operationeel worden van het Promaz-fonds).

Doe de test

Om te achterhalen of je in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Promaz-fonds, raadpleeg je best de website www.promaz.be. Daar kan je een testje doen om meteen te achterhalen of je in aanmerking komt voor steun.

Dien een aanvraag in

Je kan op de Promaz-site ook een aanvraag voor tussenkomst indienen, via het onlineformulier (of ook via aangetekend schrijven).

Nog vragen?

Je kan Promaz altijd contacteren voor meer informatie:

  • via mail: info@promaz.be;
  • via telefoon: 0800 63 636;
  • bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.

Opgelet: de tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie van het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art. 16 van het samenwerkingsakkoord).