Word lid van BIN Nederokkerzeel

Gepubliceerd op woensdag 5 juni 2024 14.44 u.
Op 22 mei organiseerden het lokaal bestuur en lokale politie KASTZE een informatievergadering over het buurtinformatienetwerk (BIN) Nederokkerzeel in de parochiezaal van Nederokkerzeel. Om het BIN op te starten zijn we op zoek naar leden.

Tijdens die informatievergadering verduidelijkten de lokale politie en het lokaal bestuur, in samenwerking met het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), de werking en principes van een BIN. Op dit moment bekijken we of er voldoende draagkracht is vanuit de inwoners om het BIN op te starten. We meten de interesse aan de hand van het aantal ingevulde informatiefiches.

Heb je interesse?

Nam je tijdens de informatievergadering een informatiefiche mee, maar heb je het nog niet ingevuld aan de coördinatoren bezorgd? Doe dat dan zo snel mogelijk.

Dat kan:

Kon je niet aanwezig zijn en heb je interesse om lid te worden van het BIN wanneer het effectief wordt opgericht? Dan kan je onderaan deze pagina of via www.binnederokkerzeel.be het huishoudelijk reglement downloaden. Aan dat document voegden we ook een informatiefiche toe die je kan invullen. Bezorg de ingevulde fiche vervolgens aan de coördinatoren van het BIN, in het wijkkantoor van de lokale politie of aan het onthaal in het gemeentehuis (zie hierboven).

Meer info?