Aangepast parkeerbeleid in Buken-Centrum

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2024 14.40 u.
De gemeentelijke verkeerscel besprak onlangs de bezorgdheden van enkele burgers en verenigingen uit Buken-Centrum in verband met het parkeerbeleid. Dat beleid werd intussen aangepast met een parkeerverbod in de Bukenstraat en de plaatsing van octopusbeugels.

Eerder werden in de Bukenstraat extra gele lijnen aangebracht, omdat dienstvoertuigen die naar en van het kerkhof moeten rijden hinder ondervonden door geparkeerde auto’s. Er kwamen ook extra parkeerplaatsen op de hoek van de Rijgelstraat en de Bukenstraat. Het probleem daarbij was dat als er voertuigen aan de overkant geparkeerd stonden, die de voertuigen op de vermelde parkeerplaatsen hinderden.

De verkeerscel besliste daarom om een parkeerverbod in te voeren in de Bukenstraat (kant van de oneven huisnummers) tussen de Rijgelstraat en Bukenstraat huisnummer 13 (net voor het parkeervak). Dat is een testfase die intussen is ingegaan. Na evaluatie zetten we dit parkeerverbod eventueel in een definitief aanvullend reglement om.

Om visueel duidelijk te maken dat je in een dorpskern komt waar een jeugdbeweging actief is, brachten we ter hoogte van de kerk ook octopusbeugels aan. Die plaatsten we zo dat ze geen op- en afritten hinderen, maar wel nog eens extra benadrukken dat je je in een zone 30 bevindt.