Maai Mei Niet: laat jij het gras ook groeien?

Gepubliceerd op dinsdag 30 april 2024 10.07 u.
Laat jouw gazon in mei lekker groeien! Gras minder maaien zorgt enerzijds voor een verhoging van de biodiversiteit en anderzijds voor een grasperk dat beter tegen droogte bestand is. Het lokaal bestuur geeft alvast het goede voorbeeld en doet mee aan de campagne Maai Mei Niet.

Een 15-tal openbare graszones krijgen een maand lang geen maaibeurt. Het gaat om o.a. het pleintje achter de Wielewaallaan, het plein aan Kampenhout-Sas, de pastorietuin in Nederokkerzeel, de bermen langs de Kwerpseweg, de bermen aan school Ter Bronnen, …

Bermbeheerplan

Het lokaal bestuur wil een duurzaam grasperkbeheer heel het jaar rond. Daarom zullen we een bermbeheerplan voor onze gemeente opstellen.

Door de bermen op het juiste ogenblik te maaien, kunnen de bloemen eerst hun zaadjes verspreiden en zich optimaal voortplanten. Zo krijgen we mooiere, meer diverse en waardevollere bermen. Om een goed bermbeheerplan op te stellen, moet eerst een soorteninventaris gebeuren. Voor die inventaris is het noodzakelijk dat de bermen in
Kampenhout pas in juni gemaaid worden. Maai Mei Niet komt dus op het perfecte moment.

Heb je vragen over dit project? Stuur een mail naar milieu@kampenhout.be.

Wil je planten, bloemen en insecten graag zien opleven? Geef ook jouw grasmaaier een maandje rust in mei! Registreer jouw tuin via www.maaimeiniet.be.