Word mee eigenaar van zonnepanelen in Kampenhout

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2024 9.27 u.
Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort zonnepanelen op de gemeentelijke loods (Neerstraat) en op woonzorgcentrum Molenstee (tweede fase). Daarnaast loopt nog een studie voor een derde gebouw.

Als inwoner van Kampenhout kan je mee investeren in die zonnepanelen. Noordlicht organiseert daarover infoavonden op 29 en 30 april.

Beide projecten tellen samen ongeveer 350 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 160 kWp en een jaarproductie die gelijk staat aan het jaarverbruik van 36 gezinnen. Daarmee vermijden we jaarlijks een uitstoot van 35 ton CO2. In 2021 installeerde Noordlicht al een eerste deel zonnepanelen op wzc Molenstee.

Dankzij de zonnepanelen kunnen deze gebouwen niet alleen instaan voor een groot deel van hun eigen gebruik, maar ook het overschot delen met andere gemeentelijke gebouwen via het zogenaamde titularisdelen.

Investeer mee

Voor deze projecten hoopt Noordlicht 200.000 euro aan burgerkapitaal op te halen. Elke Kampenhoutenaar kan dus mee investeren door één of meerdere aandelen van 250 euro te kopen. Zo word je mee eigenaar van de zonnepanelen.

Hernieuwbare energie

Investeren in zonne-energie is goed voor het klimaat en voor je portemonnee. Alleen heb je niet altijd zelf een (geschikt) dak voor zonnepanelen. Daarom biedt het lokaal bestuur de mogelijkheid om te investeren in hernieuwbare energie in onze gemeente.

We werken daarvoor samen met de coöperatieve vennootschap Noordlicht die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Noordlicht verliest daarbij nooit het maatschappelijk belang en het sociaal oogmerk uit het oog, want de winsten uit de projecten vloeien naar de lokale economie terug en zullen dus steeds een maatschappelijk doel dienen.

Deelname en voordelen

Intekenen doe je via www.noordlicht.be. Daar kan je één of meerdere aandelen (max. 80) van de coöperatie aankopen. Een aandeel kost 250 euro en wordt nadien geïnvesteerd in het zonnepanelenproject in Kampenhout.

Een burger-energiecoöperatie is een democratisch georganiseerde organisatie. Dat betekent dat je op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen, één stem hebt. Daar bepaal je mee wat het dividend zal zijn. Op de volgende algemene vergadering (voor het afgelopen boekjaar 2023) zal het bestuur van Noordlicht een dividend van 4% voorstellen.

Na aftrek van de roerende voorheffing, is dit aanzienlijk meer dan het rendement op de staatsbon uit de zomer van 2023 – en kan hier de roerende voorheffing mogelijks gerecupereerd worden indien jouw persoonlijke situatie dat toelaat. Het rendement op de investering bedraagt maximaal 6%, afhankelijk van wat alle projecten van de coöperatie samen zullen opleveren.

Infoavonden op 29 en 30 april

Heb je vragen? Maandag 29 april om 19.30 uur organiseren Noordlicht en het lokaal bestuur een infoavond in De Krop (Dorpsstraat 9b). Daar kom je alles te weten over het project en de werking van Noordlicht.

Kan je niet fysiek aanwezig zijn, maar heb je wel interesse? Dinsdag 30 april om 19.30 uur volgt ook nog een digitale infosessie (via Microsoft Teams).

Inschrijven doe je tot en met 26 april via onze website.

Schrijf je nu in!

Na de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Indien van toepassing bezorgen we je enkele dagen vooraf de deelnamelink voor de digitale infosessie. Je hoeft daarvoor geen aparte software of app te installeren.

Meer info: www.noordlicht.be of info@noordlicht.be