Kampenhout ontvangt SAVE-label

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2024 15.11 u.
Op maandag 25 maart mocht Kampenhout samen met de andere KASTZE-gemeenten Steenokkerzeel en Zemst het SAVE-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen in ontvangst nemen. Een erkenning voor de stappen die genomen zijn op het vlak van verkeersveiligheid.

Op 21 maart 2019 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) goed. Lotgenotenorganisatie OVK zet zich in om het aantal verkeersongevallen drastisch te verminderen. Met het SAVE-charter wil de vzw Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

De lokale besturen van Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout en politiezone KASTZE ondertekenden samen het charter. De drie gemeenten die tot KASTZE behoren, onderstrepen daarmee hun engagement om samen werk te maken van veiliger verkeer.

Na een terreinbezoek en een gezamenlijke evaluatie met de drie lokale besturen, stelt OVK vast dat er de voorbije jaren heel wat stappen vooruit zijn gezet op het vlak van verkeersveiligheid. Naar aanleiding daarvan kreeg Kampenhout samen met Zemst, Steenokkerzeel en de lokale politiezone op maandag 25 maart het SAVE-label overhandigd.