Federale regering duidt Kampenhout als opvanglocatie voor asielzoekers aan

Gepubliceerd op donderdag 9 maart 2023 12.09 u.
Op het voormalige militair domein in het Hellebos, dat de federale politie nadien als slipschool in gebruik nam, zal een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers komen. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor weten.

Die beslissing volgt uit het migratieakkoord waarover de federale regering het gisterennacht eens werd. De federale regering nam deze beslissing na voorafgaand onderzoek, waarbij Kampenhout als opvanglocatie werd aangeduid. “We hebben nog altijd een tekort aan opvangplaatsen en blijven werken aan bijkomende plaatsen. In Kampenhout openen we een tijdelijk centrum. We doen dat in overleg met burgemeester Leaerts.”, zegt de Moor. Het opvangcentrum komt er aan de slipschool, eigendom van de Regie der Gebouwen.

Burgemeester Kris Leaerts bevestigt dat het lokaal bestuur van deze beslissing in kennis gesteld is en benadrukt dat het belang van het veilige leefklimaat en de algemene rust van de burgers niet in het gedrang mag komen. “We voorzien een vlotte en uitvoerige informatie¬≠doorstroming naar onze inwoners toe, zowel proactief als gedurende het verblijf zelf. De afspraak is dat na de sluiting van het tijdelijke opvangcentrum, de herbestemming tot natuurgebied versneld wordt doorgezet.”

Het Europese asielagentschap EUAA stelt containers ter beschikking. Die zouden plaats bieden aan een 400-tal personen. Het zou om een gemengde groep gaan, waarvan gezinnen het grootste deel uitmaken. Naast slaapcontainers zijn er ook containers voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, enzovoort. Het containerdorp zal in de eigen behoeften kunnen voorzien. Het opvangcentrum heeft een tijdelijk karakter en zou gedurende een jaar op Kampenhoutse bodem postvatten.

Lokaal bestuur Kampenhout stelt wel een aantal belangrijke, bepalende voorwaarden. Zo zullen enkele technische (bv. watervoorziening en riolering) en juridische aspecten (o.a. stedenbouwkundige voorschriften) nog uitgeklaard moeten worden, alvorens de plaatsing van de containers effectief kan beginnen. Met het oog op de natuurwaarde van de site, staat ook een overleg met het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt op de planning. De burgemeester benadrukt dat het opvangcentrum er enkel kan komen als aan de vooropgestelde voorwaarden in verband met veiligheid, de omgevingsvergunning en het tijdelijke karakter voldaan wordt.

De uiteindelijke doelstelling van de voltallige gemeenteraad blijft om het terrein tot bos- en natuurgebied te herbestemmen.