Dag van de Duurzaamheid voor ondernemers op 22 september

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 11 u.
Op donderdag 22 september organiseert het lokaal bestuur samen met Ondernemend Kampenhout een Dag van de Duurzaamheid, speciaal voor ondernemers. Die dag maken we je wegwijs in de mogelijkheden op het vlak van groene investeringen en ontdek je hoe je daaruit voordeel kan halen. Schrijf je snel in!

Het klimaat beheerst het nieuws, jammer genoeg niet in positieve zin. Overstromingen, hittegolven, droogte, opwarming, … zijn bijna dagelijkse kost. Als lokaal bestuur zijn we ons daarvan bewust. We werken bijgevolg aan een ambitieus en noodzakelijk klimaatplan. Dat zal de komende jaren als leidraad dienen om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Tegen 2030 willen we de uitstoot van Kampenhout met 40% laten dalen (t.o.v. 2011) en ook maatregelen nemen om onze gemeente tegen de effecten van de klimaatverandering te wapenen.

De grootste uitstoot op ons grondgebied wordt veroorzaakt door het energiegebruik van gebouwen en mobiliteit. Daarom ligt de focus van ons klimaatactieplan op die domeinen. Het is noodzakelijk om het energieverbruik te reduceren en op groene energie in te zetten. Ook de transitie naar groene mobiliteit is essentieel.

Als lokaal bestuur willen we onze inwoners en ondernemingen bewust maken van de klimaatproblematiek en hen de weg wijzen naar mogelijke steunmaatregelen. Daarom moeten we samen – inwoners, ondernemingen en lokaal bestuur – de handen in elkaar slaan en organiseren we een Dag van de Duurzaamheid, waarop alle Kampenhoutse ondernemers van harte uitgenodigd zijn.

Het is onder andere onze bedoeling om:

  • duidelijk te maken welke steunmaatregelen er bestaan in het kader van ‘groene’ investeringen;
  • interessante uiteenzettingen te geven;
  • ondernemers die producten en/of diensten in de duurzaamheidssector aanbieden
    de mogelijkheid te geven om die dag een stand te bemannen;
  • een netwerk uit te bouwen en zo contacten te leggen om groene investeringen te bespreken.

Praktisch

We verwelkomen je graag in De Krop (Dorpsstraat 9b, 1910 Kampenhout) op donderdag 22 september 2022 om 17 uur.

Inschrijven voor de Dag van de Duurzaamheid doe je via www.kampenhout.be/
duurzaamheidsdag
.

Heb je als ondernemer in de duurzaamheidssector interesse om een stand te reserveren? Stuur voor 20 augustus 2022 een mail naar milieudienst@kampenhout.be, met als onderwerp ‘standhouder Dag van de Duurzaamheid’.

Dag van de Duurzaamheid is een samenwerking van lokaal bestuur Kampenhout en Ondernemend Kampenhout.