UPDATE werken Weisetterstraat: afgesloten voor alle verkeer vanaf 23 juni

Gepubliceerd op donderdag 23 juni 2022 10 u.
Op woensdag 4 mei gingen in de Weisetterstraat de geplande wegen- en rioleringswerken van start. Intussen is de aannemer klaar met het plaatsen van de riolering en op donderdag 23 juni startte hij met de aanleg van de kantstroken in beton. Daarvoor is de straat afgesloten voor alle verkeer.

In februari organiseerden we een online infovergadering over de voorziene wegen- en rioleringswerken in de Weisetterstraat. Tijdens dat infomoment kregen de bewoners de kans om hun vragen af te vuren, stelden we alle betrokken partijen aan hen voor en doorliepen we de planning. Intussen zijn de nutsleidingen in de straat vernieuwd en werden luchtleidingen ondergronds gebracht. De aannemer is op 4 mei met de werken gestart en zal tegen midden september 2022 klaar zijn.

De uitvoering van die werken gaat hand in hand met een ware primeur: het regenwater zal niet naar grachten of een waterzuiveringsstation afgevoerd worden, maar zal in de onderfundering van het wegennet zelf gebufferd worden en van daaruit weer in de ondergrond infiltreren. Zo voorkomen we dat al het oppervlaktewater van de woningen en de rijweg meteen naar de waterloop wegvloeit.

Op die manier zorgen we ervoor dat het grondwater beter op peil kan blijven en bufferen we bij hevige regenval grote debieten die stroomafwaarts vaak problemen veroorzaken. We bieden daarmee dus een oplossing voor twee helaas heel actuele problemen, namelijk de historisch lage grondwaterstand en de grotere overstromingskans als gevolg van intense buien gelinkt aan de klimaatopwarming.

Gevolgen voor fietsers en voetgangers

Door de werken in de Weisetterstraat ondervinden fietsers en voetgangers enige hinder:

  • Aangezien de Weisetterstraat heel smal is, zal fiets- en voetgangersverkeer niet toegelaten zijn tussen 7 en 16 uur op weekdagen. Buiten die uren zal de aannemer ervoor zorgen dat er doorgang mogelijk is.

Opgelet: Van donderdag 23 t.e.m. zondag 26 juni 2022 zal er ook voor fietsers en voetgangers GEEN doorgang zijn, aangezien er dan beton gegoten wordt.

  • De Vanopstalwegel tussen het Park van Relst en de Weisetterstraat zal afgesloten zijn tot het einde van de werken midden september. Omrijden kan via de Aarschotsebaan.
  • In de Groot Blokwegel tussen de Weisetterstraat en de Bosstraat zal fiets- en voetgangersverkeer niet toegelaten zijn tussen 7 en 16 uur op weekdagen. Buiten die uren is de wegel wel toegankelijk.

Update 16 juni 2022

De aannemer is ondertussen klaar met het plaatsen van de riolering onder de rijweg. Op sommige plaatsen ligt die bijna drie meter onder de rijweg. In de smalle Weisetterstraat was het een huzarenstuk om dat op een veilige en kwalitatieve manier uit te voeren.

Momenteel is de aannemer bezig met het opbouwen van de fundering voor de kantstroken en nadien start hij met de opbouw van de nieuwe rijweg. De plaatsing van de pompput en de nieuwe koker onder de Leibeek staan na het bouwverlof ingepland. Als alles volgens plan blijft verlopen, zullen de werken eind september afgerond zijn.

Update 23 juni 2022

Op donderdag 23 juni is de aannemer gestart met de aanleg van de kantstroken in beton. Omdat beton moet uitharden, mag er niet over gereden worden en zijn de opritten niet toegankelijk. Ondertussen werkt de aannemer verder aan de wegfundering en de afwatering van de wegkoffer.

Vanaf maandag 27 juni is het beton voldoende uitgehard voor fietsers en voetgangers en kunnen zij op weekdagen 's ochtends (vóór 7 uur) en 's avonds (na 16 uur) wel passeren, net zoals in het weekend. Voor het andere, gemotoriseerde verkeer wordt de straat t.e.m. vrijdag 8 juli (start van het bouwverlof) afgesloten.

Tijdens het bouwverlof wordt de straat opengesteld voor plaatselijk verkeer. Ofwel is dan de eerste asfaltlaag al geplaatst, ofwel zal de aannemer een steenslagfundering voorzien.