UPDATE - Werken in Weisetterstraat gestart op 4 mei: hinder voor fietsers en voetgangers

Gepubliceerd op woensdag 4 mei 2022 12 u.
Op woensdag 4 mei zijn in de Weisetterstraat de geplande wegen- en rioleringswerken van start gegaan. Voorzien is dat die werken tegen midden september dit jaar afgerond zullen zijn.

In februari organiseerden we een online infovergadering over de voorziene wegen- en rioleringswerken in de Weisetterstraat. Tijdens dat infomoment kregen de bewoners de kans om hun vragen af te vuren, stelden we alle betrokken partijen aan hen voor en doorliepen we de planning. Intussen zijn de nutsleidingen in de straat vernieuwd en werden luchtleidingen ondergronds gebracht. De aannemer is op 4 mei met de werken gestart en zal tegen midden september 2022 klaar zijn.

De uitvoering van die werken gaat hand in hand met een ware primeur: het regenwater zal niet naar grachten of een waterzuiveringsstation afgevoerd worden, maar zal in de onderfundering van het wegennet zelf gebufferd worden en van daaruit weer in de ondergrond infiltreren. Zo voorkomen we dat al het oppervlaktewater van de woningen en de rijweg meteen naar de waterloop wegvloeit.

Op die manier zorgen we ervoor dat het grondwater beter op peil kan blijven en bufferen we bij hevige regenval grote debieten die stroomafwaarts vaak problemen veroorzaken. We bieden daarmee dus een oplossing voor twee helaas heel actuele problemen, namelijk de historisch lage grondwaterstand en de grotere overstromingskans als gevolg van intense buien gelinkt aan de klimaatopwarming.

Gevolgen voor fietsers en voetgangers

Door de werken in de Weisetterstraat ondervinden fietsers en voetgangers enige hinder:

  • Aangezien de Weisetterstraat heel smal is, zal fiets- en voetgangersverkeer niet toegelaten zijn tussen 7 en 16 uur op weekdagen. Buiten die uren zal de aannemer ervoor zorgen dat er doorgang mogelijk is.
  • De Vanopstalwegel tussen het Park van Relst en de Weisetterstraat zal afgesloten zijn tot het einde van de werken midden september. Omrijden kan via de Aarschotsebaan.
  • In de Groot Blokwegel tussen de Weisetterstraat en de Bosstraat zal fiets- en voetgangersverkeer niet toegelaten zijn tussen 7 en 16 uur op weekdagen. Buiten die uren is de wegel wel toegankelijk.