Mobiliteitsswitch

De nieuwe visie op mobiliteit van de Vlaamse overheid gaat hand in hand met een mobiliteitsswitch. Met die mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat gebeurt door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen.

De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen zullen snellere en frequentere bus- en tramverbindingen ingezet worden. Op minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Flexvervoer sluit aan op de bus- en tramverbindingen van De Lijn en is de oplossing voor plaatsen waar op bepaalde tijdstippen geen bus of tram van De Lijn passeert. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af te leggen.

Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege bussen en trams rond én worden drukke lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is dat belangrijke maatschappelijke locaties, zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sport-, cultuur- en winkelcentra voor iedereen vlot bereikbaar zijn.

Het slim combineren van trein, tram, bus, deelfiets en deelwagen

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Combimobiliteit betekent dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan de trein, tram, bus, een deelfiets of deelwagen. Maar ook je eigen fiets gebruiken en wandelen horen erbij.

Je wandelt of fietst bijvoorbeeld naar het toekomstige lokale Hoppinpunt aan de Kerkstraat. Daar neem je dan de Lijnbus of een deelauto tot bij vrienden. Net als aan het toekomstige regionale Hoppinpunt Kampenhout-Sas is er ook een park-and-ride waar je jouw eigen wagen kan parkeren om je reisweg voort te zetten. In de toekomst zullen ook aan Kampenhout-Sas deelfietsen beschikbaar zijn.

Vlot reizen met Hoppin

Hoppin bundelt al deze oplossingen voor het openbaar vervoer onder één herkenbare naam. Hoppin maakt combimobiliteit vlotter, eenvoudiger en tastbaarder voor de reiziger. De naam verwijst naar de manier waarop we ons in de toekomst zullen verplaatsen met het openbaar vervoer. We zullen van het ene op het andere vervoermiddel 'hoppen'.

Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt. Hier komen verschillende vervoermiddelen samen. Je ziet de Hoppinpunten hier en daar al in het straatbeeld en herkent ze aan de paarsgroene Hoppinzuil met het logo van Hoppin. Op de Hoppinzuil vind je info over alle vervoermiddelen die op dat Hoppinpunt beschikbaar zijn.

Op elk Hoppinpunt zal een fietsenstalling aanwezig zijn. Eind december 2020 zijn er reeds verschillende overdekte fietsenstallingen bijgeplaatst door het lokaal bestuur. Als er aan een Hoppinpunt parkeerplaatsen voorzien zijn, dan zal er ook een plaats zijn voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Op de parking aan de Kerkstraat is er al een parking voor personen met een handicap, op de park-and-ride van Kampenhout-Sas zal de parkeerplaats ook aangepast worden zodra de bushaltes toegankelijk gemaakt zijn. De bedoeling is dat er twee liften komen, zodat de bushaltes ook bereikbaar zijn voor iedereen die wat moeilijker te been is of voor bijvoorbeeld personen met een buggy, enzovoort. Afhankelijk van het succes van de deelauto’s op de parking aan de Kerkstraat kunnen er later nog deelauto’s bij komen aan Kampenhout-Sas. Ook zullen er in de toekomst op beide Hoppinpunten laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien worden.

Eenvoudig je rit plannen, boeken en betalen via de Hoppincentrale

Eenvoudig je route plannen, boeken en betalen kan binnenkort via de app, website en het callcenter van de Hoppincentrale. De Hoppincentrale is hét aanspreekpunt voor reizigers. Bij de Hoppinmedewerkers kan je met al je vragen terecht. Je kan hen zowel via de app, de website als het callcenter bereiken.

Hoe wordt dit per regio aangepakt?

In 2019 werden de Vlaamse steden en gemeenten in 15 vervoerregio's opgedeeld. Dat zijn clusters van steden en gemeenten die de mobiliteit op lokaal, regionaal en Vlaams niveau op elkaar afstemmen. Vervoerregio Vlaamse Rand, waartoe Kampenhout behoort, bestaat uit 33 gemeenten die samen aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen werken.

De vervoerregio's zitten samen met de lokale besturen aan het stuur van de mobiliteitsswitch. Zij kennen als geen ander de noden van hun inwoners, verenigingen en bedrijven. Ze stellen een regionaal mobiliteitsplan op en regelen het vervoer in de regio: van de bus, tram en het flexvervoer tot de infrastructuur (wegen en fietspaden) en het goederenvervoer.

In Kampenhout wordt er bijvoorbeeld ingezet op snellere en frequentere busverbindingen op de Haachtsesteenweg, een nieuwe bushalte in Kampenhout-Centrum waar de bus je naar het station van Leuven brengt zonder te moeten overstappen (stopt aan alle haltes), een Hoppinflexbus tijdens de spits tussen Nederokkerzeel en het station van Kortenberg, deelfietsen, deelauto’s en een Hoppinherstelzuil aan Kampenhout-Sas.

Op naar de mobiliteitsswitch

De Vlaamse overheid kiest voor een gefaseerde uitrol van basisbereikbaarheid, waarbij er vertrokken wordt vanuit het bestaande aanbod en de huidige vervoeraanbieders om zo het flexvervoer uit te rollen.

De Lijn heeft optimalisaties voorgesteld aan de lokale besturen om vanaf 1 januari 2023 (fase 0) uit te voeren. Het gaat om kleine verbeteringen in het bestaande netwerk, o.a. het aanpassen van de reisweg, de frequentie en de lijnvoering, het samenvoegen van belbusgebieden, het aanpassen van rijtijden en het verhogen van de efficiëntie. Alle optimalisaties worden besproken met de betrokken lokale besturen. De Lijn zal de finale optimalisaties communiceren vanaf eind november.

Op 1 juli 2023 (fase 1) en 1 januari 2024 (fase 2) zijn de volgende fases gepland. De inhoud van die fases wordt momenteel nog intern binnen De Lijn voorbereid. Ook hierover zal nog worden afgestemd met de betrokken vervoerregio’s en steden/gemeenten.

Meer weten? Neem een kijkje op www.mobiliteitsswitch.be.

Deel deze pagina