Minder Mobielen Centrale (MMC)

Omwille van de coronapandemie is deze dienst nog niet actief.

De Minder Mobielen Centale (MMC) is er voor personen met een beperkt inkomen, die door ouderdom, ziekte, handicap, gebrek aan een sociaal netwerk, niet in staat zijn om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer of taxivervoer.

Het vervoer van de MMC wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers die een stukje van hun vrije tijd inzetten voor inwoners van Kampenhout. De ritten die aangevraagd worden door de leden van de Minder Mobielen Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of voor administratieve zaken in het gemeentehuis.

Hoe aanvragen ?

Maak u eerst lid bij de MMC Kampenhout aan de hand van het inschrijvingsformulier (zie onderaan deze pagina) samen met het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting. Bezorg dit aan de gemeentelijke dienst welzijn. Om in aanmerking te komen, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn in de gemeente Kampenhout,
 • een niet-rolstoelgebonden vervoersproblematiek ervaren,
 • over een netto belastbaar jaarinkomen beschikken dat niet groter is dan tweemaal het jaarbedrag van het leefloon (volgens de overeenkomstige gezinscategorie: alleenstaande of persoon met gezinslast).

Eenmaal u lid bent en beschikt over een een lidkaart, kan u een rit aanvragen. Doe dit minstens 2 werkdagen op voorhand tussen 9 en 13 uur. 

Een rit aanvragen bij de MMC Kampenhout doet u via:

 • 0474 84 12 63 (bereikbaar tussen 9 en 13 uur)
 • mmc@kampenhout.be

Er kan nooit rechtstreeks een rit worden aangevraagd of geregeld met de chauffeur.

Welke gegevens dienen bij de aanvraag te worden meegedeeld:

 • naam lid en/of lidnummer, telefoonnummer;
 • datum van de rit;
 • adres van ophaling, adres van bestemming en eventuele tussenbestemmingen;
 • uur van ophalen heenrit en uur van ophalen terugrit (indien mogelijk);
 • aantal te vervoeren personen, leden en begeleiders;
 • gebruik van rollator, kruk, ...;
 • doel of bestemming van de rit: bezoek arts, culturele uitstap, kapper, ...

Kostprijs

Kostprijs vervoer:

 • Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. De kilometervergoeding is vastgesteld op 0,35 euro per kilometer. Er wordt een minimumvergoeding vastgelegd van 3,50 euro voor enkele ritten van minder dan 10 kilometer. 
 • De kilometers worden gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur, heen en terug.
 • De prijs per rit kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur, de beschikbaarheid van een chauffeur in uw buurt en de route die een chauffeur neemt.
 • Elke gereden rit wordt na afloop onmiddellijk aan de chauffeur betaald. U dient er voor te zorgen voldoende en gepast geld bij zich te hebben om de chauffeur te betalen.
 • Bij een wachttijd van minstens een halfuur vraagt de chauffeur een koffievergoeding van 3 euro. 

Lidgeld:

De gemeente Kampenhout neemt het lidgeld voor haar rekening tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het jaarlijks lidgeld 10 euro voor een alleenstaande en 15 euro voor een koppel.

Indien u omwille van financiële problemen niet in staat bent om de kilometervergoeding te betalen, kan u steeds contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.

Reglement

Het volledige reglement kan u hier nalezen: Huishoudelijk reglement Minder Mobielen Centrale.

Opgelet! De MMC Kampenhout staat niet in voor rolstoelvervoer. Rolstoelgebruikers verwijzen wij door naar de Dienst Aangepast Vervoer (016 20 53 83).