Milieuadviesraad Kampenhout (M.A.R.K.)

Adviseert de gemeente over het lokale milieu- en natuurbeleid. De milieuraad wil het Kampenhouts leefmilieu behouden en herstellen of verbeteren waar nodig. Tijdens de vergaderingen komen afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen uit Kampenhout en geïnteresseerde inwoners samen.