Maatschappelijk assistent • team Sociale zaken

Cluster Mens

Aanleg wervingsreserve (onmiddellijke indiensttreding) • contractueel • B1-B3 • voltijds (100%)


Hoe ziet de functie eruit?

Ben jij niet alleen communicatief, maar ook administratief vaardig? Kan je je in een cliëntsituatie inleven en zet je alles op alles om een oplossing op maat aan te reiken? Dan ben jij de hulpverlener die wij zoeken! Als maatschappelijk assistent vorm je een onmisbare schakel binnen het team Sociale zaken. Dat team staat in voor:

 • sociale dienstverlening (intake van cliënten, sociaal en financieel onderzoek, rechtenverkenning, opmaak hulpverleningsplan);
 • schuldbemiddeling (begeleiding bij budget- en schuldproblematiek);
 • arbeidstrajectbegeleiding;
 • opvang en huisvesting van mensen in nood;
 • kinderarmoedeprojecten;
 • zorgen voor ontmoeting en verbinding;
 • juridisch advies;
 • Huis van het Kind;
 • welzijnsprojecten.

In jouw functie voer je een sociaal onderzoek en ga je na op welke sociale rechten jouw cliënt een beroep kan doen. Op basis van de behoeften van de cliënt stippel je een geïndividualiseerd traject voor maatschappelijke integratie uit. Je zorgt voor de nauwgezette en digitale opvolging van je dossiers.

De regelgeving in een OCMW-hulpverleningscontext kent voor jou geen geheimen. Je hebt zin voor initiatief en kan verschillende projecten en initiatieven opvolgen. Binnen het team neem je aan de voorziene overleg- en opleidingsmomenten deel. Er is eveneens ruimte voor ontspanning: je wordt regelmatig uitgenodigd voor activiteiten van het lokaal bestuur (teambuilding, midzomerfeest, ...), zodat je ook collega’s van andere teams leert kennen.

Welk diploma is vereist?

 • Je beschikt over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld diploma:

  • bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk werker, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
  • bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Wat bieden wij?

 • twee betrekkingen:
  • Eén betrekking zal bestaan uit een aanstelling in 40% onbepaalde duur en een aanstelling van de overige 60% via een langdurige vervanging.
  • De andere betrekking zal uit een aanstelling voor 80% langdurige vervanging bestaan;
 • onmiddellijke indiensttreding;
 • bezoldiging volgens salarisschaal: een minimaal brutomaandsalaris van 2.940,86 euro (0 jaar ervaring B1);
 • de mogelijkheid om relevante jaren anciënniteit, bij voorkeur in een gelijkaardige functie aan de hand van een gedetailleerd tewerkstellingsattest, in aanmerking te nemen;
 • telewerk (in verhouding tot het tewerkstellingspercentage, met als maximum 2,5 dagen per week voor een voltijdse tewerkstelling);
 • glijdende werkuren;
 • 35 vakantiedagen per jaar;
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag);
 • ecocheques (200 euro voor een voltijdse (100%) tewerkstelling of in verhouding tot het tewerkstellingspercentage);
 • fietsvergoeding (het maximale bedrag dat door de desbetreffende wetgeving fiscale vrijstelling krijgt);
 • gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • hospitalisatieverzekering;
 • ruime opleidingskansen.

Iedereen die voor de volledige selectieprocedure slaagt, nemen we voor twee jaar in een wervingsreserve op.

Heb je interesse?

Bezorg ons dan jouw kandidatuur met de bijbehorende documenten:

 • jouw cv;
 • een sollicitatiebrief;
 • een kopie van jouw diploma.

Alle documenten bezorg je:

 • bij voorkeur via e-mail: vacatures@kampenhout.be;
 • per post: t.a.v. team Personeelszaken, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout;
 • door persoonlijke afgifte: team Personeelszaken, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout.

De datum van de e-mail, de poststempel of de ontvangstbevestiging geldt als bewijs.

Graag meer informatie?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met team Personeelszaken via vacatures@kampenhout.be of 016 65 99 35.

Deel deze pagina