Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 9.42 u.
Op 13 november 2020 werd het vogelgriepvirus in België vastgesteld bij wilde vogels. Op advies van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) werden aanvullende preventieve maatregelen genomen. Alleen door het strikt naleven hiervan worden onze dieren beschermd.

Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen.

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep zijn er ook voorzorgsmaatregelen genomen voor hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders, vogelliefhebbers die dieren hebben, en duivenmelkers.

De maatregelen worden in de eerste plaats genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • U dient al uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen. Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet u uw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater gebruiken.

Het FAVV benadrukt dat de consument geen enkel risico loopt. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp. Wanneer u een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, moet u onmiddellijk een dierenarts contacteren.

Dode vogel opgemerkt?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, melden dit via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. 

Meer info over het virus en uitgebreide info voor professionele pluimveehouders via: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.