Overzicht bijkomende maatregelen in Kampenhout (13 maart)

Gepubliceerd op zondag 15 maart 2020 14.15 u.
Donderdagavond 12 maart legde de Nationale Veiligheidsraad versterkte en aanvullende maatregelen op, na overleg met de ministers-presidenten. Het doel hiervan is om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan.

Operationeel gezien betekent dat dat we nu de federale fase ingaan. Vanaf nu worden alle beslissingen genomen door een beheerscel (eerste minister, ministers-presidenten, bevoegde ministers) en zijn deze van toepassing op het hele grondgebied.

De genomen maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met vrijdag 3 april. De ontwikkelingen worden dagelijks beoordeeld. Wie deze maatregelen niet naleeft, wordt gesanctioneerd.

Gemeentelijke dienstverlening

 • Het gemeentehuis blijft dagelijks open van 8.45 tot 11.45 uur en op dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur.
 • Het OCMW blijft open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur (maandag tot donderdag), op dinsdagnamiddag van 14 tot 19 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur.
 • Aangepaste werkregeling voor de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst. Zij beantwoorden uw hulpvraag per telefoon of per e-mail.
  Documenten of facturen: kunt u in een envelop gericht aan uw maatschappelijk assistent in de brievenbus stoppen van het OCMW of kunt u als foto doormailen naar uw maatschappelijk assistent.
 • We dringen erop aan om zoveel mogelijk aanvragen voor documenten en attesten via bevolking@kampenhout.be te doen of gebruik te maken van het digitaal loket via www.kampenhout.be/e-loket. Alleen voor een uittreksel uit het strafregister moet u in principe persoonlijk langskomen in het gemeentehuis. Is uw bezoek niet noodzakelijk? Stel het dan uit. 

Onderwijs

 • Vanaf maandag 16 maart worden de lessen opgeschort.
 • Kinderopvang wordt voorzien, vooral voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Ook kinderen voor wie er geen andere opvangmogelijkheid is dan bij de grootouders, kunnen er terecht.
 • Alle lessen georganiseerd in onze muziekschool (De Cultuurberg - Berg) en kunstenatelier (’t Grobbeltje – Relst) worden met ingang vanaf zaterdag 14 maart tot en met vrijdag 3 april geannuleerd.

Bibliotheek

 • De bibliotheek sluit de deuren vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april.
 • Ontleende materialen (boeken, strips, dvd, …) mogen nog ingeleverd worden via de inleversleuf. Wie wil kan materialen aanvragen via bibliotheek@kampenhout.be. De gewenste materialen worden dan klaargelegd en kunnen op afspraak tijdens de kantooruren worden opgehaald.

Evenementen en activiteiten

 • Alle vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur, verenigingsleven, …) worden geannuleerd/uitgesteld, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • De sporthallen van Kampenhout en Berg worden gesloten. Alle sportactiviteiten (dus ook trainingen) worden geannuleerd.

Horeca, winkels, post, politie en openbaar vervoer

 • Cafés en restaurants blijven dicht. Broodjeszaken, frituren, e.d. blijven open, maar er mag alleen afgehaald worden. Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
 • Winkels blijven open in de week maar sluiten in het weekend. Behalve voedingszaken (ook voor dierenvoeding) en apotheken, die blijven open, ook in het weekend.
 • Het postkantoor is open tijdens de week, gesloten in het weekend. Kom alleen langs als dit echt noodzakelijk is.
 • Poltiezone KASTZE werkt vanaf maandag 16 maart alleen nog met 'onthaal op afspraak'.
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal maar er wordt gevraagd u te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Reizigers van De Lijn moeten voortaan achteraan opstappen. Vanaf 14 maart aanvaarden chauffeurs van De Lijn geen cash geld meer.

Werk

 • Niet-noodzakelijke vergaderingen en verplaatsingen worden uitgesteld.
 • Indien personeelsleden symptomen vertonen van een infectieziekte (koorts, hoest, keelpijn, kortademigheid, spierpijn) worden deze naar de huisarts doorverwezen.
 • We voorzien voldoende zeep, alcoholgel en instructies voor personeelsleden.

Woonzorgcentrum (wzc Molenstee)

Het woonzorgcentrum sluit de deuren van donderdag 12 maart tot het einde van de paasvakantie, zondag 19 april.

Om de werking van het wzc niet te ontwrichten, wordt er een uitzondering gemaakt voor:

 • externe zorgverstrekkers;
 • vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven);
 • familieleden van bewoners met een ernstige ziekte of palliatieve zorg.
 • Deze groep moet aan dezelfde veiligheidsvoorschriften voldoen als het personeel.

Nog enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Bewoners die door de familie meegenomen worden buiten het woonzorgcentrum en terugkeren, worden aanzien als ‘mogelijk besmet’. Dit heeft verregaande consequenties: de bewoner moet dan 14 dagen in quarantaine in het woonzorgcentrum en wij dienen bijkomende maatregelen te treffen die de zorg alleen maar zouden belasten. Onze vriendelijke vraag is dan ook om dit niet te doen.
 • Alle personeelsleden van de zorg moeten verplicht 2x/dag hun temperatuur nemen en registreren. Bij een lichaamstemperatuur hoger dan 37,5° (gemeten in oksel), verlaat de medewerker onmiddellijk het woonzorgcentrum en neemt het personeelslid contact op met de huisarts.
 • Steek de bewoners en zorgverleners van het wzc een hart onder de riem! U kan een brief deponeren in onze brievenbus of mailen naar wzc.molenstee@ocmw-kampenhout.be en wij zorgen ervoor dat de steunberichten bij bewoners en personeel terechtkomen.
 • De cafetaria ‘De Pint’ wordt gesloten voor bezoekers en personeel. Alle grote gemeenschappelijke activiteiten (waaronder misvieringen) en buurtrestaurants worden afgelast.

Recyclagepark - afvalophalingen

Het recyclagepark is tot nader order open en de afvalophalingen gaan gewoon door. Interza dringt erop aan om niet noodzakelijke bezoeken zoveel mogelijk uit te stellen. Voor de meest recente informatie raadpleegt u best de website van Interza via: www.interza.be of volg de facebookpagina via www.facebook.com/Afvalbeheer.

Algemeen

 • Respecteer basishygiëne om uzelf en anderen te beschermen!
 • Iedereen draagt verantwoordelijkheid!
 • Was de handen met zeep.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Vermijd dicht contact.
 • Voelt u zich ziek, raadpleeg uw huisarts telefonisch.
 • Respecteer de regels van 'social distancing'!

Meer info

 • www.info-coronavirus.be/nl/
 • Over gezondheid en openbare orde: bel naar 0800 14 689
 • Over economie: bel naar 0800 120 33
 • Over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Heeft u vragen?
Raadpleeg dan onze lijst met veelgestelde vragen alvorens ons te contacteren. Misschien staat het antwoord op uw vraag er reeds tussen!