Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, kortweg LOK, is een gemeentelijke adviesraad waar alle betrokkenen in de gemeente rond kinderopvang samen zitten.

Deze gemeentelijke adviesraad wil het aanbod en de kwaliteit van de plaatselijke kinderopvang verbeteren en dit via het verstrekken van advies aan de gemeente. De gemeente en alle kinderopvangorganisaties maken deel uit van het LOK. Deze raad vergadert wanneer er belangrijke agendapunten zijn.

Meer info: jeugd@kampenhout.be