Lokaal opvang initiatief (LOI)

Een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) kan je vergelijken met een federaal opvangcentrum of een centrum van het Rode Kruis, maar dan op kleine schaal. Kandidaat politiek vluchtelingen worden opgevangen gedurende de asielprocedure of de regularisatieprocedure 9ter (medische redenen) die onmiddellijk aansluit op de asielprocedure. 

Een LOI komt tot stand via een overeenkomst tussen het Federaal agentschap voor opvang van asielzoekers (Fedasil) en het oprichtend OCMW. Het OCMW zorgt voor de goede gang van zaken binnen het LOI. Fedasil zorgt voor de nodige begeleiding vanuit de 2e lijn.

De opvang gebeurt uitsluitend via materiële steunverlening. De asielzoekers ontvangen geen financiële steun. In plaats daarvan zorgt het OCMW ervoor dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn: huisvesting, sanitair, voedsel, mogelijkheid tot opleiding, scholing, ontspanning,… Dit gebeurt dan ook dikwijls in samenwerking met scholen, verenigingen,….

Het OCMW beschikt momenteel over 2 opvanglocaties voor asielzoekers.

Deel deze pagina