Domeinconcessie led-schermen: oproep naar kandidaten

Gepubliceerd op donderdag 9 november 2023 9.20 u.
Lokaal bestuur Kampenhout wil led-informatieborden plaatsen om de communicatie met de burger te optimaliseren en de visuele communicatie in het straatbeeld te bevorderen. Voor de toewijzing van de concessie tot uitbating van die schermen, lanceren we een oproep naar kandidaten.

Het lokaal bestuur verleent, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de mogelijkheid tot de exploitatie van een domeinconcessie van het in concessie gegeven deel van het openbaar domein waarop led-borden worden geplaatst met het oog op de publieke en private uitbating van die led-borden.

De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na een bekendmaking van de concessievoorwaarden en een oproep tot kandidaten. De algemene en bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de bijgevoegde concessieovereenkomst zijn een essentieel onderdeel van de concessie.

Als gunningscriteria gelden de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%), de kwaliteit van de schermen (50%) alsook de gebruiksvriendelijkheid van het contentmanagementsysteem (30%). Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle onderdelen van de concessieovereenkomst.

De concessievoorwaarden, het inschrijvingsformulier en de concessieovereenkomst zijn beschikbaar onderaan deze pagina.

Kandidaatstelling

De kandidaat dient de volgende documenten te bezorgen:

  • het correct ingevulde inschrijvingsformulier;
  • met toevoeging van de gevraagde stukken.

Kandidaten versturen hun inschrijving tot het bekomen van de concessie uiterlijk 30 november 2023 per e-mail naar strategischteam@kampenhout.be met de vermelding 'Offerte domeinconcessie led-borden'.