Landbouwadviesraad (G.L.A.R.K.)

Verdedigt de belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak. De adviesraad brengt het gemeentebestuur samen met land- en tuinbouwers en deskundige raadgevers en onderzoekt,
informeert of adviseert over land- en tuinbouwaangelegenheden.