LAC - De Watergroep

In de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker. De LAC wordt ingeschakeld wanneer de waterleverancier een verbruiker wil afsluiten.

De LAC komt 3 à 4 keer per jaar samen in de raadszaal van het OCMW.

De waterleverancier moet de LAC toestemming vragen om de verbruiker van water voor huishoudelijk gebruik af te sluiten in de volgende gevallen:

 • weigeren of niet naleven van het afbetaalplan
 • verhinderen toegang tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of watermeter te controleren
 • niet volgen van de procedures voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering

Afsluiting zonder tussenkomst van de LAC kan enkel in de volgende gevallen:

 • onbewoonde woning
 • fraude
 • gevaar voor de volksgezondheid
 • de verbruiker verhindert een keuring, inventarisatie, controle of onderhoud van het huishoudelijk leidingnet
 • het huishoudelijke leidingnet is niet reglementair

Procedure

 1. Uitnodiging
  De LAC stuurt de verbruiker een brief met een uitnodiging om naar de LAC-vergadering te komen. De verbruiker mag zich op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker, maatschappelijk assistent(e) of andere vertrouwenspersoon).
 2. LAC-vergadering
  Op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag de netbeheerder of waterleverancier niet afsluiten. Vaak geldt de beslissing alleen onder bepaalde voorwaarden.
 3. Brief met beslissing
  De verbruiker en de waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.

Prijs

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker. 
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Deel deze pagina