Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst Burgerlijke Stand.

 

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

  • of je kiest voor een traditionele begrafenis of crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams gewest)
  • of je een uitvaartcontract hebt.Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.
  •  

Hoe registreren

Je komt naar de dienst Burgerlijke stand en geeft ons je voorkeur door. Er wordt een verklaring opgesteld dewelke geregistreerd wordt in het bevolkingsregister. Je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart