Kleur mee de toekomst: Terugkomavond op 11 juni

Gepubliceerd op woensdag 29 mei 2019 15.42 u.
Op 11 juni wordt een terugkomavond rond Kleur mee de toekomst georganiseerd. Dit zal doorgaan om 20 uur in de Glazen Zaal van het OCMW (Dorpsstraat 9).

In vier dialoogavonden zijn we samen met onze ‘toekomstmakers’ op zoek gegaan naar de troeven en kansen voor onze mooie gemeente, en dat blijken er vele te zijn. We hebben gezocht naar ideeën hoe we Kampenhout in de toekomst nog beter kunnen maken. Een aantal van die ideeën hebben we wat extremer gesteld in een rondje ‘Wat als…’, wat in een leuke avond eindigde met geanimeerde discussies en interessante gedachten. Tijdens de laatste avond gingen we via verschillende scenario’s op zoek naar hoe onze gemeente zich zou kunnen ontwikkelen en welk scenario het meest wenselijk is. Alle inbreng van deze dialoogavonden is ondertussen verwerkt en gebundeld in een syntheseverslag. Tegelijkertijd is gewerkt aan de ruimtelijke synthese van onze gemeente op basis van objectieve data en feitelijke gegevens.

Met al dit materiaal in het achterhoofd heeft het college in brainstormsessies haar ambitie geformuleerd met een aantal speerpunten voor het toekomstig ruimtelijk beleid. Deze ambitie geeft een visie weer, nog niet hoe en wat er zal gedaan worden, maar wel waarom we die weg willen inslaan.

Op deze terugkomavond heten we iedereen van harte welkom. Op deze avond willen we iedereen informeren over de input van de dialoogavonden en het ruimtelijk onderzoek om uiteindelijk de ambitie en visie, die daaruit ontstaan zijn, toe te lichten.

Uiteraard is dit verhaal hiermee niet af. Het ‘waarom’ moet duidelijk worden in de ambitie. ‘Hoe’ dit moet vertaald worden in acties en ‘wat’ we dan gaan doen zal invulling krijgen door met iedereen die dat wil opnieuw op pad te gaan in vervolgsessies.

We kijken er alvast naar uit om jullie te ontmoeten op de terugkomavond.

Iedereen welkom!

Meer info kan u vinden op: www.kleurmeedetoekomst.be