KinderKansen

OCMW Kampenhout is in 2017 gestart met het project ‘KinderKansen’, waarin het OCMW met verschillende partners wil samenwerken om meer kinderen te laten deelnemen aan spel, recreatie, sport en culturele activiteiten. Het OCMW krijgt hiervoor steun van o.a. Kampenhoutse verenigingen, de bibliotheek, de jeugd-, sport- en cultuurdienst.

Voorleesproject 'Lezen & leren met Oscar'

Het opstarten van het voorleesproject is een onderdeel van ‘KinderKansen’. Er wordt samengewerkt met de lokale kleuter– en lagere scholen en een enthousiaste groep vrijwilligers om dit mee te realiseren. In 2018 gaan de vrijwilligers ongeveer een uur per week langs bij het gezin om voor te lezen en ondersteunt hen 10 tot 15 weken lang.

We richten ons in de eerste plaats tot kwetsbare gezinnen met kinderen in de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Gezinnen kunnen kwetsbaar zijn omdat ouders er alleen voor staan in de opvoeding, ze vaardigheden of kennis missen, het financieel moeilijk hebben,…

Het kind willen we...

  • ondersteunen in het leren van taal door samen op een leuke en speelse manier aan de slag te gaan

De ouders willen we...

  • motiveren door ze het plezier van het voorlezen te laten ervaren.

Via de scholen hopen we ook de gezinnen te bereiken die niet door ons gekend zijn omdat de stap naar het OCMW soms nog groot blijft.

Deel deze pagina