Participatietraject ‘Kampenhoudt van U’: laat van je horen!

Gepubliceerd op woensdag 22 februari 2023 10.44 u.
Om de toekomst van ons dorpscentrum uit te bouwen, doen we graag een beroep op jou! Vanaf nu kan je jouw zegje doen over het ontwerp van beleidsvisie voor Kampenhout-Centrum, dat in het kader van participatietraject ‘Kampenhoudt van U’ ontstond. Daarmee willen we onze dorpskern nieuw leven inblazen.

Je herinnert je vast nog dat we in oktober 2021 een werfkeet met liefhebberscafé in Kampenhout-Centrum neerpootten. Daar was je welkom om al je suggesties en verbeteringen voor het centrum aan ons te bezorgen. Op basis daarvan en na aanvullend onderzoekswerk formuleerden we een ontwerp van beleidsvisie.

Die beleidsvisie is opgebouwd uit acht ‘kapstokken’ en bevat een aantal ruimtelijke voorstellen om het centrum aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, handel en horeca:

  1. een compact afgebakende dorpskern in een waardevolle open ruimte;
  2. een dorpskern met typerende historische en dorpse kwaliteiten;
  3. een robuust en veerkrachtig groen-blauw netwerk;
  4. ruimte voor allerlei gemeenschapsvoorzieningen;
  5. een aangename dorpskern met ruimte voor verschillende vormen
    van handel en horeca;
  6. ruimte voor bijkomende woningen;
  7. ruimte voor fietsers en voetgangers;
  8. betere organisatie van gemotoriseerd verkeer.

Begin oktober 2022 kon je de beleidsvisie al in ons cultuur- en beleefcentrum De Krop ontdekken tijdens een heuse dialoogmarkt. Vanaf nu tot 31 maart 2023 is het ook mogelijk om die online door te nemen.

Via het online participatieplatform kan je per thema of ‘kapstok’ opmerkingen of suggesties formuleren. Daarmee gaan we nadien aan de slag om tot een definitieve versie van de beleidsvisie te komen.

Laat van je horen!

Pen je jouw mening liever op papier neer? Ook dat kan! Spring tijdens de openingsuren binnen in De Krop, de bibliotheek of het gemeentehuis. Daar vind je feedbackkaartjes die je ter plaatse kan invullen.