Invoering doorlopende straat in de Oude Haegestraat

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 17.01 u.
Naar aanleiding van de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om eventueel de Oude Haegestraat ter hoogte van de Leuvensesteenweg (N26) af te sluiten, nodigden we op 23 september 2019 de inwoners van de Oude Haegestraat uit om dit toe te lichten.

De Oude Haegestraat is momenteel een favoriete sluiproute van veel automobilisten die gewestwegen en Kampenhout-Sas proberen te omzeilen. Dit gaat helaas ten koste van fietsers en voetgangers die niet meer op een veilige manier de Oude Haegestraat kunnen gebruiken. Daarnaast ontstaat er meer file aan de lichten van Buken omdat al deze auto’s hun weg moeten verderzetten op de Leuvensesteenweg.

Daarom werd besloten om een tractorsluis te plaatsen en dus een doorlopende straat in te voeren in de Oude Haegestraat aan de kruising met de Stokstraat en de Twee Lindenstraat, in plaats van de knip aan de kruising met de Leuvensesteenweg. Zo blijft het voor landbouwers mogelijk om hun veld langs deze kant te bereiken. De verkeerscommissie gaat akkoord met deze beslissing. De gemeenteraad keurde dit aanvullend reglement goed.

De voorbereidende werken (het plaatsen van de borden) gebeuren deze week. Het definitief afsluiten op 2 juni 2020. Het aanvullend reglement op het wegverkeer (hieronder te downloaden) treedt vanaf dan in werking.