Intergemeentelijke kwaliteitskamer (Ad hoK)

Voor projectontwikkelaars, architecten en bouwheren een omgevingsaanvraag indienen, zal het college van burgemeester en schepenen adviseren om hun project voor te leggen aan een intergemeentelijke kwaliteitskamer. Het lokaal bestuur doet dat in functie van de inpasbaarheid en de kwaliteit van projecten in de omgeving.

De kwaliteitskamer bestaat uit meerdere onafhankelijke experten die een onafhankelijk en vrijblijvend advies geven aan team Omgeving van lokaal bestuur Kampenhout. De kosten voor de organisatie van een kwaliteitskamer en de voorbereiding en bespreking vallen ten laste van de initiatiefnemer van het project.

Huis voor omgevingskwaliteit (ad hoK)

Het Huis voor omgevingskwaliteit – kortweg ad hoK – adviseert, inspireert en ondersteunt lokale besturen in hun zoektocht naar een betere omgevingskwaliteit. 

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein. 

Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen (“waarom kan iets niet?”), maar ook proactief te adviseren (“wat zou eventueel wel kunnen?”). Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de bouwheer/architect is essentieel in het streven naar omgevingskwaliteit. 

Meer info: www.haviland.be/nl/diensten/ruimtelijke-ordening/huis-voor-omgevingskwaliteit-ad-hok

Deel deze pagina