Informatieve spelen uitlenen

De gemeente Kampenhout stelt via de jeugddienst gratis informatieve spelen ter beschikking. Het materiaal wordt gratis uitgeleend aan de Kampenhoutse scholen, Kampenhoutse verenigingen en de organisatoren van buurtfeesten. Het materiaal mag door hen alleen gebruikt worden op het grondgebied van de gemeente Kampenhout.

Hoe aanvragen ?

De aanvraag tot ontlening dient minstens twee weken op voorhand gericht te worden aan de jeugddienst met volgende vermelding:

  • naam van diegene die verantwoordelijk zal zijn voor het ontleende materiaal
  • vereniging (eventueel) 
  • adres 
  • telefoon en/of email
  • lijst van de gevraagde te ontlenen spelen (met een maximum van 5 per aanvraag/vereniging) 
  • gewenste uitleenperiode (met een maximum van 4 weken)

Ingeval de aanvrager niet diegene is de spelen komt afhalen aan de jeugddienst, dient de naam vermeld te worden dewelke de spelen zal komen afhalen.

Een overzicht van deze spelen kan u terugvinden in het uitleenreglement voor informatieve spelen.

Kostprijs

Het materiaal wordt gratis uitgeleend aan de Kampenhoutse scholen, Kampenhoutse verenigingen en de organisatoren van buurtfeesten.

Reglement

Alle voorwaarden kan u terugvinden in het uitleenreglement informatieve spelen.