Hoppinpunten/mobipunten

Lokaal bestuur Kampenhout maakt werk van hoppin- en mobipunten. Dit zijn locaties waar je als reiziger vlot van het ene voertuig (bv. fiets of auto) kan overschakelen op het andere (bv. de bus).

Aanleg P&R-parkings Haachtsesteenweg

Een eerste project situeert zich langs de Haachtsesteenweg (N21) aan het kruispunt met de Kerkstraat/Tiendeschuurstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt hier vanaf juli 2021 een Park & Ride-parking aan. Er komen in totaal 25 parkeerplaatsen. Op die manier kan je vlot overschakelen van de auto naar het openbaar vervoer. Vlakbij de parking liggen de bushaltes ‘Kampenhout Kerkstraat’, waar je de bus kan nemen richting Brussel of Kampenhout-Sas.

Als blijkt dat er meer nood is aan parkeerplaatsen, komen er nog bijkomende parkings bij. Op termijn is er een extra parking mogelijk aan de overkant van de Kerkstraat.

Parking klaar voor start nieuw schooljaar

De werken zijn zo gepland dat de nieuwe parkings klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar begin september. In juli 2021 starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van de nutsleidingen. Vanaf begin augustus legt Wegen en Verkeer de parkings aan.

Omdat er vooral naast de weg gewerkt wordt, is er nauwelijks hinder voor het verkeer. 

Meer info vind je via: https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-pr-parking-haachtsesteenweg.