Verplichting: Honden aan de leiband

In onze gemeente is het verplicht om uw hond aan de leiband te houden. Desondanks hebben zich reeds verschillende incidenten voorgedaan met loslopende honden. Dit moet niet alleen op openbare wegen, maar ook in velden en bossen. Loslopende of rondzwervende honden kunnen immers gevaarlijke situaties veroorzaken en onder andere schade aanrichten aan de natuur en aan landbouwgewassen. Het is dus belangrijk dat u uw hond aan de leiband houdt wanneer u een wandeling maakt.

Belangrijk: Neem als u gaat wandelen ook steeds hondenpoepzakjes mee. Zo houden we onze gemeente proper!

Waarom?

Uit respect en zorg voor andere dieren en de natuur in uw omgeving

 • Vogels die op de grond of laag in de struiken broeden, lopen een gevaar bij loslopende honden. Zij vliegen op als een hond te dicht in de buurt komt. De eieren of jonge vogels in het nest zijn dan een gemakkelijke prooi voor andere dieren. Op de grond broedende vogels zoals de kievit zijn ook zeer kwetsbaar. Het gaat zo dramatisch achteruit met de situatie van deze vogel dat hij op de IUCN rode lijst is beland van vogels die met uitsterven bedreigd zijn.
 • De meeste vogels zoeken hun voedsel op de grond. Komt er een loslopende hond aan, dan kunnen ze alleen maar wegvliegen. Als ze dat te vaak moeten doen, vinden ze te weinig voedsel. De vogels trekken dan weg, op zoek naar een rustigere plek. Ze verzwakken ook waardoor ze sneller ten prooi vallen aan andere dieren. Bovendien leggen verzwakte vogels minder eieren. Gevolg: minder vogels en het uitsterven van bedreigde vogelsoorten.
 • Hazen, konijnen en andere dieren kunnen worden verjaagd of gedood door loslopende honden. Hazen leven bijvoorbeeld uitsluitend boven de grond en hebben geen hol om in weg te kruipen. Ze overleven bij een achtervolging alleen als ze harder dan de achtervolger lopen. Zeker als er jongen zijn, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. De dieren raken op die manier hun jongen kwijt, waardoor ze niet meer verzorgd worden en uiteindelijk sterven.
 • Reeën raken snel in paniek bij het zien van een hond. Zij lopen zich op die manier soms letterlijk dood op prikkeldraden en hekkens en kunnen verkeersongelukken veroorzaken. Wanneer een ree wordt verstoord, is de kans ook groot dat een moederree haar jong achterlaat. Het jong wordt dan niet meer gezoogd en sterft.
 • Runderen, paarden en schapen kunnen door honden worden opgejaagd. Vooral schapen en lammetjes, maar ook jonge kalfjes van runderen zijn kwetsbaar voor honden. Schapen kunnen bijvoorbeeld niet goed rennen en moeten daarbij een enorme inspanning verrichten, soms met hartstilstand en de dood tot gevolg. Ze kunnen tijdens hun vlucht ook in een sloot terechtkomen of op hun rug vallen en zijn niet in staat om zich zelfstandig uit dat soort situaties te redden.
 • Honden kunnen de gastheer zijn van Neospora, een parasiet die runderen ongeneeslijk ziek maakt. De overdracht gebeurt via hondenuitwerpselen. Ook bij geiten en schapen veroorzaakt de parasiet problemen. Daarom is het belangrijk dat honden niet door weiden lopen. Ook weiden waarin geen koeien staan, vormen een besmettingsrisico als er hondenuitwerpselen liggen. Het weidegras wordt namelijk gemaaid en het maaisel dient vaak als voeder voor koeien.

Uit respect en zorg voor uw medemens

 • Niet iedereen stelt het op prijs om ongevraagd benaderd te worden door een hond. Wie een hond ziet loslopen, kent dikwijls noch de hond noch de eigenaar en kan daardoor bevangen worden door angstgevoelens. Een loslopende hond kan ook een gevaarlijke confrontatie met een aangelijnde hond teweegbrengen.
 • Sommige kinderen zijn angstig bij het zien van een hond en lopen gillend weg, wat de verleiding om aan te vallen bij de hond groter maakt.
 • Loslopende honden kunnen wandelaars en fietsers lastigvallen.
 • Joggers kunnen door bepaalde honden als een angstige prooi worden aanzien. Het risico bestaat dan dat de jogger door de hond wordt achtervolgd en aangevallen.
 • Fietsers kunnen vallen omdat ze plots moeten uitwijken voor een loslopende hond.
 • Het paard van een ruiter kan worden opgejaagd door een loslopende hond waardoor de ruiter ten val kan komen en zich ernstig kan verwonden.

Bestraffing?

Inbreuken op de betreffende reglementering worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete). De bijzondere veldwachters, de jacht- en boswachters en de politie moeten de naleving van deze regels te controleren.