Heropening handelszaken en ambulante handel: hoe winkel ik veilig?

Gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2020 16.21 u.
Vanaf maandag 11 mei openen de winkels opnieuw de deuren en mag de ambulante handel in Kampenhout opnieuw opstarten. Om alles veilig te laten verlopen, moet iedereen natuurlijk rekening houden met een aantal maatregelen. Wij geven even een overzicht.

Wat verandert er vanaf 11 mei?

 • Alle winkels mogen opnieuw openen, ongeacht het type winkel of de grootte.
 • De contactberoepen (bv. kappers) moeten voorlopig nog gesloten blijven.
 • Max. 1 klant per 10 m².
 • Je mag max. 30 minuten in een winkel blijven. Doe je boodschappen dus doelgericht en blijf niet langer dan nodig in eenzelfde winkel.
 • De ambulante handel in Kampenhout mag opnieuw opstarten. Het gaat alleen om de kramen die er voor de coronacrisis al stonden op hun gebruikelijke locatie. Nieuwe initiatieven zijn niet toegelaten.

Waarmee moet je rekening houden als je winkelt?

 • Winkelen doe je alleen. Dit geldt niet voor kinderen onder 18 jaar of voor personen die hulp nodig hebben.
 • Bij voorkeur draag je een mondmasker.
 • Je houdt steeds de nodige sociale afstand (1,5 meter) t.o.v. andere klanten en winkelpersoneel.
 • Zorg voor een goede handhygiëne en raak alleen de producten aan die je nodig hebt.
 • Betaal bij voorkeur elektronisch of contactloos.
 • Volg de richtlijnen van het winkelpersoneel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de winkel.
 • Je winkelt in een winkel in jouw buurt. Uitstappen zijn niet toegelaten. 
 • Kom niet naar de winkel als je ziek bent of ziektesymptomen vertoont.
 • Je moet voorrang verlenen aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel zijn en aan het verzorgend personeel.
 • Samenscholingen blijven verboden, ook in winkels, winkelstraten of shoppingcentra.

Waarmee moet je als handelaar rekening houden?

 • Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging, o.m. over het maximum aantal klanten dat tegelijk binnen mag zijn of over het gebruik van de toiletten. Een model van affiche en een communicatiekit zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.
 • Neem tijdig contact op met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, cliënten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, ouders en anderen die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
 • Laat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe. Indien echter de voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mag meer dan één klant de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan gewaarborgd worden, met een maximum van 2 klanten.
 • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières of een te volgen loopcircuit.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. pashokjes, ticketapparaat of betaalterminal).
 • Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
 • Zorg voor een winkelsysteem waarbij enkel de koper het product dat hij of zij wil kopen aanraakt. Als dit niet mogelijk is, beperk dan zoveel mogelijk het aantal manipulaties van het product door zowel verkoper als koper.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Werk indien mogelijk met bestellingen en afhaaluren.
 • Neem preventieve maatregelen in de pasruimte: beperk het aantal personen, respecteer 1,5 meter afstand bij de inrichting van de pashokjes en bij de organisatie van de wachtrij. Ontsmet het pashokje na elke pasbeurt. Voorzie handgel voor en na gebruik van de kleedkamer.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Verkoopacties op straat en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten de handelszaken zijn verboden.
 • Er moet voorrang gegeven worden aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel zijn en aan het verzorgend personeel.

Waarmee moet je als ambulante handelaar rekening houden?

 • Zorg ervoor dat steeds een afstand van 1,5 meter kan gevrijwaard worden tussen de bezoekers van de ambulante handelszaak onderling en met de handelaars.
 • Werk een corona-circulatieplan uit met duidelijke afbakening van wachtrijpad en doorlooppad via linten of nadars, en breng in de wachtrij een markering van 1,5 meter afstand aan.
 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne door middelen te voorzien om handen te ontsmetten met geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen. Installeer deze op een manier dat ze bereikbaar zijn voor de verkoper en de klant.
 • Breng de preventiemaatregelen die gelden voor de ambulante handelszaak duidelijk zichtbaar aan.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Zorg voor een winkelsysteem waarbij enkel de koper het product dat hij of zij wil kopen aanraakt. Als dit niet mogelijk is, beperk dan zoveel mogelijk het aantal manipulaties van het product door zowel verkoper als koper.

De FOD Economie heeft voor handelaars en klanten een handige gids opgemaakt voor de heropening van de handel. Je kan deze HIER downloaden.