Heraanleg voetpaden in wijk De Hutte

Op 25 november 2020 hielden we een digitale infovergadering over de geplande heraanleg van de voetpaden in de wijk De Hutte. Deze Teams-vergadering werd door een 46-tal inwoners gevolgd, een opkomst waar we heel blij mee zijn.

In een algemene presentatie kaderden we de problematiek en werden de uitgangspunten voor de heraanleg verduidelijkt. Studiebureau MESO lichtte toe hoe dit in een concreet ontwerpvoorstel werd vertaald.

Beide presentaties kan je hieronder downloaden.

Stand van zaken

Na de infovergadering vroegen we om opmerkingen door te geven aan de dienst openbare werken. We luisterden naar deze opmerkingen en gaven ze door aan het studiebureau. Het ontwerp werd waar mogelijk bijgesteld. Onderaan deze pagina kan je het ontwerp downloaden.

Stilaan stelt dit ons in staat te evolueren naar een gedragen uitvoeringsplan, waarvan het de bedoeling is dit later dit jaar aan te besteden.

Infovergadering 26 oktober 2022

Op woensdag 26 oktober 2022 organiseerden we een nieuwe infovergadering, waarin we een stand van zaken gaven. Je kan de presentatie onderaan deze pagina downloaden.

Opgelet: op het moment dat deze presentatie werd voorgesteld, was het uitvoeringsplan nog niet helemaal up-to-date.

Vragen en opmerkingen

Hieronder overlopen we de belangrijkste vragen en opmerkingen.

Opgelet: er loopt een gasleiding in de Tenierslaan. Daar mogen geen bomen komen.

Het studiebureau vraagt via het Kabel- en leidinginformatieportaal (KLIP) de ligging op van alle nutsleidingen en tekent deze in op de uitvoeringsplannen. Er zijn ook voorafgaande vergaderingen met alle nutsmaatschappijen en hier wordt gedetailleerd afgesproken wat kan en niet kan en welke voorschriften in acht dienen genomen te worden.

Gaan die boomwortels niet opnieuw de stoeptegels omhoog duwen?

In het huidige ontwerp komen de voorziene bomen aan de kop van de parkeerzones, ter plaatse van de huidige rijweg. Dus niet in het voetpad. Om wortelgroei naar die zijde tegen te gaan, zal er bovendien in het plantvak een wortelscherm geplaatst worden langs de voetpadzijde.

Verharde toegang tot zijtuinstrook.

Van meerdere inwoners kwam de opmerking dat zij momenteel een rechtstreekse inritverharding hebben van de straat naar de zijtuinstrook toe. Hier wordt een wagen/camper geparkeerd. Daarbij kwam de vraag of deze verharding/toegang kan blijven bestaan.

Zoals eerder toegelicht is het de bedoeling om de inritbreedte voor alle percelen uniform op maximum 5,00 meter breedte te brengen. De vraag kan gesteld worden om één brede oprit te vervangen door 2 smallere inritten, waarvan één dan naar de zijtuin gaat.

Deze opstelling dient evenwel afgetoetst te worden aan het gegeven dat er op de straat nog voldoende, en voldoende lange, parkeervakken moeten kunnen voorzien worden.

De voorziene parkeervakken bij het binnenrijden van de wijk staan dichtbij het kruispunt.

Indien er 1 of meerdere wagens geparkeerd staan en er komt een tegenligger vanuit de wijk richting Haachtsesteenweg dan is het mogelijk dat het inkomend verkeer (vooral een motorhome of lichte vrachtwagen) moet wachten op het fietspad.

Dit is een terechte bedenking. De parkeervakken naar de overzijde verplaatsen is niet zo handig aangezien er aan die zijde geen voetpad ligt. De 6 voorziene vakken werden teruggebracht tot 3, zodat er vooraan meer ’wachtruimte’ komt.

Heb je opmerkingen over het nieuwe ontwerp?

Bezorg ze dan voor 19 april 2021 aan de dienst openbare werken via openbarewerken@kampenhout.be.

Deel deze pagina