Behoud graven en nissen met einde termijn in 2022: aanvraag vóór 31 december 2023

Gepubliceerd op zaterdag 15 oktober 2022 10 u.
Aan de graven en nissen waarvan de termijn verstrijkt in 2022, plaatsten we bekendmakings­berichten. Wil je een laatste rustplaats behouden of verlengen? Dien dan vóór 31 december 2023 een aanvraag in.

Deed je al een aanvraag? Als die in orde is, brachten we op het bericht een klever met ‘aanvraag OK’ aan. Zolang die klever er niet is, werd je aanvraag nog niet verwerkt.

De graven en nissen waarvoor binnen de termijn geen aanvraag ingediend wordt, zullen we niet langer bewaren. Als familielid krijg je wel de mogelijkheid om herdenkingstekens weg te nemen, als je dat op voorhand signaleert. Voor personen waarvan de rustplaats niet bewaard wordt, kan je een aanvraag naamgravure indienen voor 31 december 2023. De voor- en familienaam wordt dan op de afscheidstafel gegraveerd onder de titel ‘Blijvende herinnering aan …’ (110 euro per gravure).

Aanvraagformulieren kan je verkrijgen in het gemeentehuis. Contacteer ons via 016 65 99 31 (voormiddag) of burgerlijkestand@kampenhout.be, of haal ze op na afspraak.

Overzicht van de periode en uit te voeren handelingen:
• Bekendmakingsperiode: 15-10-2022 – 31-12-2023
• Uiterste datum indienen behoud/verlenging concessie: vóór 31-12-2023
• Aanvraag naamgravure: vóór 31-12-2023
• Wegnemen herdenkingstekens familie: 01-02-2024 – 29-02-2024
• Wegnemen grafzerken door gemeente: voorjaar 2024
• Toekenning bestuurlijk besluit grafbehoud of concessieverlenging: voorjaar 2024
• Asverstrooiingen: voorjaar 2024
• Uitvoering naamgravure: oktober 2024

Ontruiming graven en nissen einde termijn 2021

In het voorjaar van 2023 ontruimen we graven en nissen, waarvan de termijn verstreken is op 31 december 2021 en waarvoor geen concessieverlenging of behoud werd aangevraagd. Familieleden kunnen herdenkingstekens weghalen tot en met 28 februari 2023. Dat meld je steeds vooraf via het nummer 0495 60 55 50 (verantwoordelijke begraafplaatsen).

Nadien gaat het lokaal bestuur over tot de zerkverwijdering van de graven. De assen worden verspreid op het asverstrooiingsperceel als de familie geen andere vorm van asbestemming aanvroeg.